HOTĂRÎRE Nr. 869 din 26 septembrie 1996privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinţe sociale şi de necesitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 2 octombrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă garantarea, de către Ministerul Finanţelor, a unor credite externe în valoare totală de 300 milioane dolari S.U.A., suma care include şi plata dobinzilor, comisioanelor şi spezelor bancare, în favoarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, având ca subimprumutati consiliile locale şi judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, în vederea asigurării resurselor financiare necesare realizării obiectivelor de investiţii din domeniul construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate.Între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi consiliile locale şi judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se vor încheia contracte de subimprumut.  +  Articolul 2Costul total al împrumutului respectiv se va încadra în parametrii practicati pe piaţa internationala.  +  Articolul 3Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi executarea lucrărilor aferente locuinţelor sociale şi de necesitate se fac cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 4Rambursarea creditelor externe, plata dobinzilor, a comisioanelor şi a spezelor bancare se vor efectua din fondurile ce se aloca anual de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 5Plata T.V.A. se va efectua din fondurile prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------