HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 4 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 17 noiembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil din administrarea Ministerului Apărării".2. La anexa nr. 3 "Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora", punctele 2, 3, 7 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari şi recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari3. Pompe........................................................................................7. Sisteme tehnologice........................................................................................9. Accesorii de securitate pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute la punctele 1, 2, 4 şi 8".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuPreşedintele Comisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Borbala VajdaBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 1.407.----