ORDIN nr. 1.577 din 16 septembrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 13 noiembrie 2008    Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică şi Agenţiei Naţionale de Programe din Ministerul Sănătăţii Publice nr. E.N. 9.661 din 16 septembrie 2008,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 16 septembrie 2008.Nr. 1.577.  +  AnexăNORMA 16/09/2008