HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 noiembrie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 4 secretari de stat şi de un subsecretar de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţiile de ministru, secretar de stat şi subsecretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justiţiei. Atribuţiile şi responsabilităţile acestora se stabilesc prin ordin de către ministrul justiţiei."2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Ministrul justiţiei poate delega, în condiţiile legii, unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat ori secretarului general sau secretarului general adjunct."3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 470, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, precum şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 1.391.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005)Numărul maxim de posturi: 470(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)*Font 8*                                   ┌────────────────────────┐                                   │STRUCTURA ORGANIZATORICĂ│                                   │a Ministerului Justiţiei│                                   └────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ CORPUL DE CONTROL AL │ ┌──┤ COLEGIUL MINISTERULUI │ │ MINISTRULUI │ │ └────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ ┌────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ │ ├──┤ CABINET DEMNITAR │ │ DIRECŢIA PENTRU RELAŢII CU ├────────────┤ MINISTRU ├──────────┤ └────────────────────────┘ │ MINISTERUL PUBLIC ŞI DE │ │ │ │ ┌────────────────────────┐ │ PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII │ └──────┬─────┘ ├──┤CONSILIERII MINISTRULUI │ │ ŞI A CORUPŢIEI │ │ │ └────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────┐ │ DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI │ │ ├──┤DEPARTAMENT COMUNICARE*)│ │ RELAŢIA CU CONSILIUL │ │ │ └────────────────────────┘ │ SUPERIOR AL MAGISTRATURII │ │ │ ┌────────────────────────┐ └────────────────────────────┘ │ │ │ SERVICIUL INFORMAŢII │ ┌────────────────────────────┐ │ └──┤ CLASIFICATE │ │ DIRECŢIA CONTENCIOS │ │ └────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐ │ │DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN│ │ └────────────────────────────┘ │        ┌───────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┬──────────────┐  ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────────┴──────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌┤SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │SUBSECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ ││ STAT │ │ STAT │ └────────┬──────────┘ │ STAT │ │ STAT ├─────┐ │└─────┬─────┘ └─────┬─────┘ │ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌────────────────┴┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ ││ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │SECRETAR GENERAL├───────┐ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │ ││DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ └───────┬─────────┘ │ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ │ │└────────────┘ └────────────┘┌────────┴──────────┐ │ └────────────┘ └────────────┘ │ │ │ SECRETAR GENERAL │ │ │ │ │ ADJUNCT │ │ │ │ └────────┬──────────┘ │ │ │ ┌──────────┴────────────┐ ┌┴──────────────────────────┐ │ │ │UNITATEA DE MANAGEMENT │ │DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ│ │ │ │ PUBLIC │ └──┬────────────────────────┘ │ │ └───────────────────────┘ │ │ └───┬────┬─────────────────┬────┬────┬──────────────────────┼───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┘     │ │ │ │ │ ┌────┬────┬───┴┐ │ │ │ │ │ │   ┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ │ │ │ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐   │a) ││b) │ │c) ││d) ││e) │ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │j) ││k) ││l) ││m) ││n) ││o) │   │ ││ │ │ ││ ││ │ │f) ││g) ││h) ││i) │ │ ││ ││ ││ ││ ││***│   │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││**)│ │ ││ ││ ││ ││ ││ │   │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │   │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │   │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │   │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │   └───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘    Legendă    -------    a) Direcţia Drept Internaţional şi Tratate    b) Direcţia Afaceri Europene    c) Direcţia Tehnologia Informaţiei    d) Serviciul pentru Relaţii cu Publicul    e) Serviciul de Asistenţă Medicală    f) Direcţia Investiţii şi Administrarea Serviciilor    g) Direcţia Financiar-Contabilă    h) Direcţia Programe Europene    i) Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe**)    j) Direcţia Cetăţenie    k) Direcţia de Probaţiune    l) Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe    m) Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare    n) Direcţia Analiză şi Avizare Acte Normative    o) Direcţia Instanţelor Militare***)________    *) Se înfiinţează la nivel de serviciu    **) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.    ***) Structură aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justiţiei şi finanţată         de la bugetul Ministerului Apărării----