LEGE nr. 259 din 4 noiembrie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu următoarea modificare:- Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvenţe radio se stabileşte în baza unui deviz întocmit de Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii I.N.S.C.C. Bucureşti. (2) Suma încasată cu titlu de taxă de licenţă se constituie venit la bugetul de stat, iar valoarea despăgubirii acordate Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 259.---------