LEGE nr. 239 din 31 octombrie 2008privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatele (1) și (2) ale articolului 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Cuantumul lunar al indemnizației de merit este egal cu o sumă ce reprezintă de 3 ori valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată și este neimpozabil.(2) Numărul total de indemnizații de merit este de 1.650."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 31 octombrie 2008.Nr. 239.