LEGE nr. 236 din 31 octombrie 2008pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 4 noiembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cuantumul alocaţiei familiale complementare este de: a) 50 lei pentru familia cu un copil; b) 60 lei pentru familia cu 2 copii; c) 65 lei pentru familia cu 3 copii; d) 70 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Alocaţia de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale, dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Cuantumul alocaţiei de susţinere este de: a) 70 lei pentru familia cu un copil; b) 80 lei pentru familia cu 2 copii; c) 85 lei pentru familia cu 3 copii; d) 90 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 31 octombrie 2008.Nr. 236.-----