ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 28 octombrie 2008pentru prorogarea unor termene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008    Având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2009 intră în vigoare dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea prin mijloace audiovideo a şedinţelor de judecată,ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată,având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2009 intră în vigoare dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor,ţinând cont de imposibilitatea finalizării contractelor în care Ministerul Justiţiei este parte şi care au ca obiect realizarea unor investiţii, repararea sediilor instanţelor, informatizarea,luând în considerare faptul că Ministerul Justiţiei asigură, potrivit legii, buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public, are calitatea de ordonator principal de credite şi dispune atât de experienţa, cât şi de capacitatea tehnică necesară gestionării bugetului instanţelor, precum şi faptul că instanţa supremă nu dispune încă de capacitatea financiară, materială şi de personal pentru asigurarea acestei funcţii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă la data de 1 ianuarie 2010.  +  Articolul 2Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă la data de 1 ianuarie 2010.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţiei,Sorin Stănescu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 octombrie 2008.Nr. 137.__________