LEGE nr. 205 din 24 octombrie 2008pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 30 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează: a) invalizilor de război:- 148 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 132 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 112 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate; b) veteranilor de război:- 92 lei lunar; c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:- 92 lei lunar."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 10 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2008.Nr. 205.----------