LEGE nr. 221 din 27 octombrie 2008pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o creştere de 6%;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare;".2. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;".3. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o creştere de 6%;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare."4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În coeficienţii de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare."5. Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ANEXA nr. 1.1─────────────     Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechimea în învăţământ ││crt.│ │studiilor├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ │ │ │până la │3-6 │6-10 ani│10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste ││ │ │ │ 3 ani │ani │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani ││ │ │ ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │min./max │min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│├────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1 │Profesor │ S │ - │ - │ - │ 10,965│ 11,678│ 12,311│ 13,073│ 14,066│ 15,127│ 16,257 ││ │universi-│ │ - │ - │ - │ 21,607│ 22,366│ 23,436│ 24,427│ 26,284│ 28,267│ 30,379 ││ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘_________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.Anexa 1.2     Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Funcţia*) │Nivelul│ Vechimea în învăţământ ││crt.│ │studii-├────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ │ │lor │până la │ 3-6 ani │ 6-10 ani│ 10-15 │ 15-20 │ 20-25 │ 25-30 │ 30-35 │ 35-40 │peste ││ │ │ │ 3 ani │ │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani ││ │ │ ├────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │min./max│min./max │min./max │min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│min./max│├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1 │Conferenţiar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar │ S │ - │ - │ 5,591 │ 6,753 │ 7,253 │ 7,529 │ 7,945 │ 8,193 │ 8,691 │ 8,857 ││ │ │ │ - │ - │ 9,717 │ 11,471 │ 11,501 │ 11,611 │ 11,718 │ 12,125 │ 12,555 │13,004 │├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 2 │Şef lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(lector │ S │ - │ 5,203 │ 5,286 │ 5,868 │ 5,978 │ 6,034 │ 6,161 │ 6,576 │ 6,854 │ - ││ │universitar)│ │ - │ 7,848 │ 7,992 │ 8,92 │ 9,017 │ 9,047 │ 9,086 │ 9,494 │ 9,966 │ - │├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 3 │Asistent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar │ S │ 4,716│ 4,788 │ 4,871 │ 5,453 │ 5,480 │ 5,507 │ 5,536 │ 5,563 │ 5,591 │ - ││ │ │ │ 6,185│ 6,231 │ 6,24 │ 6,954 │ 7,047 │ 7,088 │ 7,179 │ 7,477 │ 7,792 │ - │├────┼────────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 4 │Preparator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitar │ S │ 4,328│ 4,405**)│ 4,483**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - ││ │ │ │ 6,085│ 6,190**)│ 6,243**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │└────┴────────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘_________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
  Anexa 2     Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Funcţia*) │Nivelul │ Vechimea în învăţământ ││crt.│ │studiilor├───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ │ │până la│2-6 ani│6-10 │10-14 │14-18 │18-22 │22-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste ││ │ │ │ 2 ani │ │ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani│├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1 │Profesor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ S │ - │ - │ 4,722│ 5,373│ 5,593│ 5,718│ 6,031│ 6,308│ 6,620│ 6,965│ 7,315│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,965 │ 4,043│ 4,610│ 4,703│ 4,891│ 5,146│ 5,407│ 5,601│ 5,852│ 6,097│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,808 │ 3,855│ 4,374│ 4,437│ 4,562│ 4,912│ 5,057│ 5,314│ 5,553│ 5,789│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,782│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2 │Profesor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ SSD │ - │ - │ 4,043│ 4,510│ 4,682│ 4,808│ 5,063│ 5,376│ 5,595│ 5,877│ 6,190│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,636 │ 3,709│ 4,173│ 4,361│ 4,456│ 4,758│ 4,985│ 5,238│ 5,489│ 5,716│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,625 │ 3,652│ 4,017│ 4,079│ 4,173│ 4,298│ 4,466│ 4,659│ 4,857│ 5,170│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,600 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3 │Institutor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ │ - │ - │ 3,965│ 4,431│ 4,604│ 4,730│ 4,985│ 5,298│ 5,517│ 5,799│ 6,112│├────┼─────────────────────┤ S ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,568│ 3,604│ 4,064│ 4,127│ 4,315│ 4,502│ 4,732│ 4,956│ 5,207│ 5,431│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,401│ 3,443│ 3,939│ 4,001│ 4,095│ 4,315│ 4,387│ 4,568│ 4,813│ 5,063│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,338 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4 │Institutor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ │ - │ - │ 3,840│ 4,291│ 4,416│ 4,578│ 4,859│ 5,141│ 5,424│ 5,643│ 5,955│├────┼─────────────────────┤ SSD ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,459│ 3,526│ 3,939│ 4,001│ 4,127│ 4,315│ 4,544│ 4,732│ 5,019│ 5,243│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,355│ 3,380│ 3,876│ 3,939│ 4,001│ 4,220│ 4,262│ 4,456│ 4,654│ 4,873│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,235│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 5 │Învăţător, educatoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │educator, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maistru-instructor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- cu grad didactic I │ │ - │ - │ 3,714│ 4,103│ 4,291│ 4,385│ 4,688│ 4,954│ 5,236│ 5,485│ 5,705│├────┼─────────────────────┤ M ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- cu grad didactic II│ │ - │ 3,396│ 3,505│ 3,891│ 3,939│ 4,022│ 4,127│ 4,382│ 4,565│ 4,783│ 5,055│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- definitiv │ │ - │ 3,281│ 3,307│ 3,782│ 3,829│ 3,923│ 4,064│ 4,121│ 4,287│ 4,528│ 4,743│├────┼─────────────────────┤ ├───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │- debutant │ │ 3,229│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────┼─────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 6 │Profesor, învăţător, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maistru instructor; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu studii de nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liceal, fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pregătire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate*) │ M │ 2,242│ 2,321│ 2,373│ 2,817│ 2,869│ 2,921│ 2,973│ 3,026│ 3,078│ 3,182│ 3,350│└────┴─────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘_________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa 3     Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 400,00 leiCoeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  *Font 8*
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studii- lor**) minim maxim
  Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
  1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***) S 3,621 5,327
  2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,249 5,172
  3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,695 4,967
  4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,571 3,820
  5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,368
  6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,054 4,488
  7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,624 4,029
  8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,568 3,533
  9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,332
  10 Informatician gradul I A S 3,823 5,467
  11 Informatician gradul I S 3,440 5,310
  12 Informatician gradul II S 3,004 5,058
  13 Informatician gradul III S 2,531 3,928
  14 Informatician gradul IV S 2,415 3,557
  15 Informatician debutant S 2,368
  16 Informatician gradul I SSD 2,902 4,488
  17 Informatician gradul II SSD 2,692 4,029
  18 Informatician gradul III SSD 2,405 3,533
  19 Informatician debutant SSD 2,332
  20 Instructor-animator gradul I S 2,772 3,780
  21 Instructor-animator gradul II S 2,487 3,275
  22 Instructor-animator gradul III S 2,415 2,995
  23 Instructor-animator debutant S 2,368
  24 Instructor-animator gradul I SSD 2,601 3,478
  25 Instructor-animator gradul II SSD 2,431 3,025
  26 Instructor-animator gradul III SSD 2,378 2,644
  27 Instructor-animator debutant SSD 2,332
  28 Asistent social gradul I S 3,023 4,082
  29 Asistent social gradul II S 2,521 3,427
  30 Asistent social gradul III S 2,415 3,043
  31 Asistent social debutant S 2,368
  32 Asistent social gradul I SSD 2,523 3,416
  33 Asistent social gradul II SSD 2,337 2,955
  34 Asistent social debutant SSD 2,322
  35 Corepetitor gradul I S 2,772 3,780
  36 Corepetitor gradul II S 2,487 3,275
  37 Corepetitor gradul III S 2,415 2,995
  38 Corepetitor debutant S 2,368
  39 Corepetitor gradul I SSD 2,601 3,478
  40 Corepetitor gradul II SSD 2,431 3,025
  41 Corepetitor gradul III SSD 2,378 2,762
  42 Corepetitor debutant SSD 2,332
  43 Secretar IA****) S 3,716 5,467
  44 Secretar I******) S 3,337 5,310
  45 Secretar II******) S 2,849 5,058
  46 Secretar III******) S 2,531 3,928
  47 Secretar IV******) S 2,415 3,557
  48 Secretar debutant******) S 2,368
  49 Secretar I******) SSD 2,637 4,609
  50 Secretar II******) SSD 2,495 4,121
  51 Secretar III******) SSD 2,414 3,601
  52 Secretar IV******) SSD 2,368 2,938
  53 Secretar debutant******) SSD 2,322
  54 Secretar I A******) M 2,388 3,954
  55 Secretar I******) M 2,347 3,603
  56 Secretar II******) M 2,305 3,192
  57 Secretar III******) M 2,262 2,860
  58 Secretar debutant******) M 2,217
  59 Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 2,325 3,851
  60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,283 3,506
  61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,241 3,105
  62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,217
  63 Informatician I A PL/M 2,388 3,954
  64 Informatician I PL/M 2,347 3,603
  65 Informatician II PL/M 2,305 3,192
  66 Informatician III PL/M 2,262 2,860
  67 Informatician debutant PL/M 2,217
  68 Instructor-animator I A M 2,325 2,996
  69 Instructor-animator I M 2,283 2,599
  70 Instructor-animator II M 2,241 2,358
  71 Instructor-animator debutant M 2,217 0,000
  72 Instructor de educaţie extraşcolară I A M 2,388 3,077
  73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 2,347 2,822
  74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 2,305 2,475
  75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 2,262 2,351
  76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 2,217
  77 Asistent social I PL/M 2,545 3,445
  78 Asistent social II PL/M 2,283 2,943
  79 Asistent social III PL/M 2,241 2,504
  80 Asistent social debutant PL/M 2,217
  81 Corepetitor I M 2,325 2,645
  82 Corepetitor II M 2,283 2,402
  83 Corepetitor III M 2,241 2,329
  84 Corepetitor debutant M 2,217
  85 Tehnician I A*****) M 2,388 3,628
  86 Tehnician I*****) M 2,347 3,463
  87 Tehnician II*****) M 2,305 3,144
  88 Tehnician III*****) M 2,262 2,927
  89 Tehnician debutant*****) M 2,217
  90 Laborant I A S 3,465 4,704
  91 Laborant I S 3,104 4,235
  92 Laborant II S 2,592 3,522
  93 Laborant I SSD 2,349 4,166
  94 Laborant II SSD 2,337 3,834
  95 Laborant III SSD 2,322 3,395
  96 Laborant I PL/M 2,262 3,235
  97 Laborant II PL/M 2,220 2,871
  98 Laborant debutant PL/M 2,197
  99 Pedagog şcolar IA S 3,465 4,704
  100 Pedagog şcolar I S 3,104 4,235
  101 Pedagog şcolar II S 2,592 3,522
  102 Pedagog şcolar I SSD 2,349 4,166
  103 Pedagog şcolar II SSD 2,337 3,834
  104 Pedagog şcolar III SSD 2,322 3,395
  105 Pedagog şcolar IA M 2,262 3,028
  106 Pedagog şcolar I M 2,220 2,711
  107 Pedagog şcolar II M 2,197
  108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,126 5,959
  109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,820 5,644
  110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,555 4,940
  111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,483 4,247
  112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,415 3,779
  113 Analist, programator, inginer sistem; debutant S 2,368
  114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,388 3,954
  115 Analist (programator) ajutor; I M 2,347 3,603
  116 Analist (programator) ajutor; II M 2,305 3,192
  117 Analist (programator) ajutor; III M 2,262 2,860
  118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,217
  119 Operator, controlor date; I M 2,388 3,666
  120 Operator, controlor date; II M 2,347 3,250
  121 Operator, controlor date; III M 2,305 2,913
  122 Operator, controlor date; IV M 2,262 2,589
  123 Operator, controlor date; debutant M 2,217
  124 Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 3,026 6,053
  125 Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 2,522 5,043
  126 Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 2,368 4,284
  127 Comandant S 4,439 5,661
  128 Şef mecanic S 2,316 4,576
  129 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 2,316 3,644
  130 Căpitan M 2,168 3,394
  131 Şef mecanic M 2,168 3,320
  132 Ofiţer punte M 2,168 3,094
  133 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 2,168 3,017
  134 Şef echipaj M 2,168 3,169
  135 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 2,168 2,205
  136 Inginer gradul IA S 2,552 4,934
  137 Inginer gradul I S 2,495 4,628
  138 Inginer gradul II S 2,461 4,243
  139 Inginer gradul III S 2,415 3,848
  140 Inginer gradul debutant S 2,368
  141 Subinginer gradul I SSD 2,403 4,241
  142 Subinginer gradul II SSD 2,392 3,924
  143 Subinginer gradul III SSD 2,368 3,463
  144 Subinginer debutant SSD 2,322
  145 Medic primar S 3,080 6,163
  146 Medic specialist S 2,967 5,657
  147 Medic S 2,659 5,320
  148 Medic stagiar S 2,368
  149 Farmacist primar S 3,080 6,163
  150 Farmacist specialist S 2,686 5,374
  151 Farmacist S 2,415 4,480
  152 Farmacist stagiar S 2,368
  153 Dentist principal SSD 2,349 4,166
  154 Dentist SSD 2,337 3,834
  155 Dentist debutant SSD 2,322
  156 Tehnician dentar principal M 2,262 3,746
  157 Tehnician dentar M 2,220 3,410
  158 Tehnician dentar debutant M 2,197
  159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,080 6,163
  160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,686 5,374
  161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,415 4,480
  162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,368
  163 Psiholog, sociolog principal S 2,637 5,277
  164 Psiholog, sociolog S 2,428 4,695
  165 Psiholog, sociolog debutant S 2,368
  166 Cercetător ştiinţific principal I S 3,080 6,163
  167 Cercetător ştiinţific principal II S 2,967 5,657
  168 Cercetător ştiinţific principal III S 2,659 5,320
  169 Cercetător ştiinţific S 2,413 4,665
  170 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2,372 4,401
  171 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 2,326
  172 Asistent I M 2,325 3,851
  173 Asistent II M 2,283 3,506
  174 Asistent III M 2,241 3,105
  175 Asistent stagiar M 2,217
  176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 3,245 6,493
  177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 3,117 5,942
  178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2,759 5,522
  179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,531 4,893
  180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 2,415 4,129
  181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 2,368
  182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 3,047 5,808
  183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2,747 5,496
  184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 2,509 4,851
  185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 2,415 4,129
  186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,368
  187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 2,207 3,319
  188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 2,186 2,872
  189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 2,165 2,554
  190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 2,054
  191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2,580 5,162
  192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 2,439 4,414
  193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 2,415 4,129
  194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 2,368
  195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 2,325 3,851
  196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 2,283 3,506
  197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 2,241 3,105
  198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 2,217
  199 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2,580 5,162
  200 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 2,439 4,525
  201 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 2,415 4,371
  202 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 2,368
  203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,403 4,241
  204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,392 3,924
  205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,368 3,463
  206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,322
  207 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 2,325 3,851
  208 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 2,283 3,506
  209 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 2,241 3,105
  210 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 2,217
  211 Regizor scenă (culise) I M 2,325 3,851
  212 Regizor scenă (culise) II M 2,283 3,506
  213 Regizor scenă (culise) III M 2,241 3,105
  214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,217
  215 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 2,372 4,293
  216 Ofiţer aspirant S 2,326
  217 Şef staţie RTG M 2,168 3,590
  218 Ofiţer RTG I M 2,290 3,133
  219 Ofiţer RTG II M 2,262 2,860
  220 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 2,168
  221 Medic veterinar I S 2,966 5,656
  222 Medic veterinar II S 2,487 4,808
  223 Medic veterinar III S 2,415 4,129
  224 Medic veterinar debutant S 2,368
  225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,486 4,805
  226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,439 4,205
  227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,415 4,129
  228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,368
  229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,080 6,163
  230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,487 4,821
  231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,415 4,371
  232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,368
  233 Conservator, restaurator I SSD 2,418 4,241
  234 Conservator, restaurator II SSD 2,392 3,924
  235 Conservator, restaurator III SSD 2,368 3,463
  236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,322
  237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,325 3,851
  238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,283 3,506
  239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,241 3,105
  240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,217
  241 Mânuitor carte M/G 2,168 2,422
  242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******) S 2,730 5,387
  243 Administrator financiar grad IA - directori şi director general administrativ al universităţii S 5,460 15,775
  244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******) S 2,682 4,310
  245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******) S 2,607 3,966
  246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) S 2,368
  247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******) SSD 2,418 4,241
  248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******) SSD 2,392 3,924
  249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******) SSD 2,368 3,463
  250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) SSD 2,322
  251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I *******) M 2,609 3,628
  252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II *******) M 2,515 3,463
  253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III *******) M 2,425 2,862
  254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) M 2,217
  255 Antrenor categoria I 2,695 5,388
  256 Antrenor categoria II 2,410 4,532
  257 Antrenor categoria III 2,368 4,281
  258 Antrenor categoria IV 2,326 3,889
  259 Antrenor categoria V 2,282 3,402
  260 Antrenor debutant 2,238
  261 Şef atelier-şcoală I M 2,477 2,871
  262 Şef atelier-şcoală II M 2,442 2,767
  263 Şef atelier-şcoală III M 2,432 2,582
  264 Instructor I M 2,476 2,688
  265 Instructor II M 2,454 2,550
  266 Model I M 2,476 2,582
  267 Model II M 2,454 2,550
  268 Supraveghetor noapte G 2,374 2,467
  269 Medic primar învăţământ special S 3,600 7,096
  270 Medic specialist învăţământ special S 2,967 5,657
  271 Medic învăţământ special S 2,659 5,320
  272 Medic stagiar învăţământ special S 2,368
  273 Asistent medical principal învăţământ special SSD 2,523 4,127
  274 Asistent medical învăţământ special SSD 2,337 3,694
  275 Asistent medical debutant învăţământ special SSD 2,322
  276 Asistent medical I învăţământ special PL/M 2,545 4,070
  277 Asistent medical II învăţământ special PL/M 2,283 3,636
  278 Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 2,217
  279 Infirmieră învăţământ special G 2,168 2,422
  280 Mediator şcolar I M/G 2,241 2,422
  281 Mediator şcolar II M/G 2,217 2,351
  282 Mediator şcolar debutant M/G 2,168
  _________ Notă *) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate. Notă *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. Notă ******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Notă *******) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.NOTĂ:Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 octombrie 2008.Nr. 221.___________