LEGE nr. 203 din 21 octombrie 2008pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 30 ianuarie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (4^2) al articolului 3 se abrogă.2. La articolul I punctul 7, alineatul (7^1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(7^1) Se interzice comercializarea produselor din tutun în spitale şi unităţi de învăţământ, cu excepţia unităţilor de învăţământ superior."3. La articolul I punctul 20, articolul 8^1 se abrogă.4. La articolul I punctul 21, literele a) şi b) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (2^1), (3), (4^1), (5), (5^2), (6), (6^1) şi (7^1) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 250 lei la 1.000 lei;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 octombrie 2008.Nr. 203.------------