NORMĂ nr. 12 din 24 octombrie 2008pentru completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 octombrie 2008    În baza art. 5 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţionala a României emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 22 iunie 1995, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:- La punctul 5, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins:"În cazul în care cotaţiile pentru depozitele plasate (ROBOR) ale participanţilor la calculul ratelor medii ale dobânzilor interbancare depăşesc cu mai mult de 25% nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de credit a Băncii Naţionale a României, banca centrală poate suspenda temporar publicarea indicilor ROBID/ROBOR calculaţi pe baza cotaţiilor băncilor participante.În această situaţie, Banca Naţională a României va publică indicii ROBID/ROBOR stabiliţi astfel: ROBID pe toate scadenţele, la nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit a băncii centrale; ROBOR pe toate scadenţele, la nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de credit a băncii centrale."  +  Articolul IIPrezenta normă va intra în vigoare în ziua lucrătoare următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 24 octombrie 2008.Nr. 12.---------