HOTĂRÂRE nr. 1.319 din 14 octombrie 2008privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 27 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte se organizează, la nivel de direcţie, Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare Centrul, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru personalizarea paşapoartelor electronice. (2) Centrul are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Centrul este condus de un director numit prin dispoziţie a secretarului de stat din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care coordonează activitatea Direcţiei Generale de Paşapoarte. (2) Activitatea Centrului este coordonată de un director general adjunct al Direcţiei Generale de Paşapoarte.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Centrului se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. (2) Statul de organizare al Direcţiei Generale de Paşapoarte se suplimentează cu 114 posturi, prin redistribuire, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate în finanţare şi în fondurile alocate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) personalizează paşapoartele electronice - diplomatice, de serviciu şi simple; b) personalizează şi alte documente, în condiţiile legii; c) gestionează bazele de date de producţie conţinând datele cu caracter personal necesare personalizării paşapoartelor electronice, în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; d) verifică îndeplinirea standardelor şi specificaţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la paşapoartele electronice; e) participă la comisiile internaţionale de elaborare a standardelor şi specificaţiilor pentru documentele de călătorie; f) asigură interoperabilitatea citirii paşapoartelor electronice româneşti prin implementarea standardelor recunoscute internaţional în domeniul documentelor de călătorie.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 14 octombrie 2008.Nr. 1.319.----