ORDIN nr. 3.080 din 17 octombrie 2008privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 24 octombrie 2008    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comitetul de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE prevăzut la art. 1 îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 514/2008.  +  Articolul 3Nivelul indemnizaţiei pe şedinţă pentru membrii Comitetului de investiţii prevăzut la art. 1 se stabileşte la echivalentul în lei al sumei de 600 euro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 octombrie 2008.Nr. 3.080.  +  Anexa COMPONENŢAComitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE1. Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, Direcţia de analiză şi programare - Ştefan Ciobanu - director2. Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Serviciul de pieţe financiare - Magdalena Ioniţă - şef serviciu3. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - Direcţia pentru gestionarea fondurilor comunitare pentru IMM - Laura Maruşca - director general adjunct4. Asociaţia Română a Băncilor - Radu Negrea - secretar general5. Camera de Comerţ şi Industrie Bacău - Doru Simovici - preşedinteDomnul Ştefan Ciobanu va îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE. În absenţa acestuia, atribuţiile vor fi preluate de doamna Magdalena Ioniţă.---------