HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 18 septembrie 2008privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREpentru desemnarea polilor de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se desemnează Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara ca poli de creștere, în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Se desemnează municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galați, Deva, Oradea, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș ca poli de dezvoltare urbană, în care se realizează cu prioritate investiții din axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere» a Programului operațional regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007, și din programele cu finanțare națională, în conformitate cu legislația în vigoare.3. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Se aprobă desemnarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ca autoritate națională responsabilă cu elaborarea și implementarea politicii în domeniul polilor de creștere și al polilor de dezvoltare urbană.(2) Pentru finanțarea polilor de creștere se alocă un procent de până la 50% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere» a Programului operațional regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007.4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru finanțarea polilor de dezvoltare urbană se alocă un procent de până la 20% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere» a Programului Operațional Regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007.5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Elaborarea și implementarea planurilor integrate de dezvoltare pentru polii de creștere prevăzuți la art. 1 se realizează sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și a Ministerului Economiei și Finanțelor, prin implicarea tuturor autorităților administrației publice relevante pentru procesul de implementare a politicii în domeniul polilor de creștere, în special a ministerelor în cadrul cărora funcționează autorități de management pentru programele cu finanțare comunitară.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, se va republica în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 18 septembrie 2008.Nr. 1.149.-----------