HOTĂRÂRE nr. 1.285 din 8 octombrie 2008privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 90/2008,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Jozsef Birtalanp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.285.  +  AnexăSTATUT 08/10/2008