HOTĂRÂRE nr. 1.303 din 14 octombrie 2008pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolele 6^1 şi 6^2 se abrogă.2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 2.882 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, din care pentru aparatul central 205 posturi, 2.537 de posturi pentru agenţiile teritoriale, 125 de posturi pentru centrele regionale şi 15 posturi pentru Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu. (2) Până la data de 1 noiembrie 2008, Agenţia Naţională se va reorganiza prin reducerea numărului cu 400 de posturi. (3) Posturile prevăzute la alin. (2) şi, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau pe bază de protocol, în condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor salariale, în care se va stabili numărul acestora potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege."3. La articolul 13, litera d) va avea următorul cuprins:"d) aprobă structurile organizatorice cadru ale unităţilor prevăzute la art. 5."4. La articolul 13, litera e) se abrogă.5. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMăsurile de reorganizare prevăzute de prezenta hotărâre vor fi puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuPreşedintele Agenţiei Naţionale aFuncţionarilor Publici,Jozsef Birtalanp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 14 octombrie 2008.Nr. 1.303.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la statut)-----------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*Font 7*    Numărul maxim de posturi = 205                                                           ┌────────────────────────────────┐                                                           │ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE │                                                           └───────────────┬────────────────┘                                                           ┌───────────────┴────────────────┐     ┌─────────┬──┬────────────────────────────────────────┤PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE ├───────────────────┬──┐     │ │ │ │PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ │ │ │     │ │ │ └───┬─────────────────────────┬──┘ │ │     │ │ │ │ CABINET PREŞEDINTE │ │ │     │ │ │ └───────────┬─────────────┘ │ │     │ │ │ ┌──────────┴────────────┐ │ │     │ │ │ │ SECRETAR GENERAL │ │ │     │ │ │ └───────────┬───────────┘ │ │     │ │ │ ┌──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┼─────────────┬────────────┐ │ │     │ │ │ ┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌───┴─────┐┌───┴────┐┌─┴──────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐ │ │     │ │ │ │DIRECŢIA ││ ││ ││ ││ ││DIRECŢIA││ ││ │ │ │     │ │ │ │ ANALIZA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││RELAŢII ││ DIRECŢIA ││ *EURES │ │ │     │ │ │ │ PIEŢEI ││ FORMARE ││MANAGE- ││ECONOMICĂ││JURIDICĂ││INTER- ││ MEDIEREA ││ │ │ │     │ │ │ │MUNCII ŞI││PROFESIO-││MENTUL ││ ││ ŞI ││NAŢIO- ││ MUNCII ││ │ │ │     │ │ │ │PROGRAME ││ NALĂ ││BAZELOR ││ ││METODO- ││NALE ││ ││ │ │ │     │ │ │ │ DE ││ ││ DE ││ ││LOGIE ││ ││ ││ │ │ │     │ │ │ │ OCUPARE ││ ││ DATE ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │     │ │ │ └─────────┘└─────────┘└────────-┘└─────────┘└────────┘└────────┘└───────────┘└───────────┘ │ │     │ │ │ ┌─────────────────┘ │     │ │ └───────┐ │ ┌────┘     │ │ │ │ │┌────┴───┐┌────┴───┐ ┌────┴─────┐ ┌──────┴──────┐┌───────┴────────┐│ ││ │ │ │ │ DIRECŢIA ││ * ORGANISM ││DIRECŢIA││DIRECŢIA│ │DIRECŢIA │ │COMUNICARE ŞI││ INTERMEDIAR ││ AUDIT ││CONTROL │ │RESURSE │ │SECRETARIATUL││PENTRU PROGRAMUL││PUBLIC ││MĂSURI │ │UMANE ŞI │ │ CONSILIULUI ││ OPERAŢIONAL ││INTERN ││ACTIVE │ │SALARIZARE│ │ DE ││SECTORIAL PENTRU││ ││ │ └──────────┘ │ADMINISTRATIE││ DEZVOLTAREA ││ ││ │ │ ││RESURSELOR UMANE│└────────┘└────────┘ └─────────────┘└────────────────┘-------- Notă *) Funcţionează la nivel de direcţie.  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3 la statut)-----------------------PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentruAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncăşi unităţile din subordine  ┌────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Agenţiile specifice │ Tipul mijlocului │ Parcul │ Consumul de │ │crt.│ │ de transport │ normat │ carburanţi │ │ │ │ │ │ (litri/luna/ │ │ │ │ │ │ vehicul*) │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 1. │Agenţia Naţională │ autoturism │ 4 │ 300 │ │ │pentru Ocuparea Forţei ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ de Muncă │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │(aparat propriu) │transport persoane │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 2. │Agenţii judeţene pentru│ autoturism │ 95 │ 250 │ │ │ocuparea forţei de ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ muncă │şalupă şi ponton │ 1 │ 1.500 │ │ │ │(capacitate de până │ │ │ │ │(aparat propriu) │la 30 de persoane) │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 3. │Centrele regionale │ autoturism │ 11 │ 250 │ │ │pentru formarea profe- │ │ │ │ │ │sională a adulţilor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 4. │Centrul Naţional de │ autoturism │ 1 │ 250 │ │ │Formare Profesională a ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │Personalului Propriu │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │ │transport persoane │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │ │transport marfă │ │ │ └────┴───────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────────┘ Notă *) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.------------