HOTĂRÎRE Nr. 767 din 4 septembrie 1996privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996 pentru finanţarea unor lucrări de investiţii în oraşul Faget, judeţul Timiş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 11 septembrie 1996    În temeiul prevederilor art. 20 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii, cu suma de 400 milioane lei, şi a transferurilor din bugetul de stat pentru investiţii, la judeţul Timiş, cu suma de 200 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1996, pentru finanţarea unor lucrări de investiţii în oraşul Faget, judeţul Timiş.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca------------------