RECTIFICARE nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008referitoarea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.330/C/2008
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008    În Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.330/C/2008 privind transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei în sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 6, în loc de: "Art. 6. - .... Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă." se va citi: "Art. 6. - .... Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transferul funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."----------