ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 14 octombrie 2008pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008    Având în vedere necesitatea luării măsurilor corespunzătoare pentru menţinerea încrederii în sistemul financiar şi asigurarea unei bune funcţionări a acestuia, în actualul context financiar mondial, ţinând cont de faptul că elementele susmenţionate determină o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Începând cu data de 15 octombrie 2008, plafonul per deponent garantat - persoană fizică se stabileşte la echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganianp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 14 octombrie 2008.Nr. 129.-------