HOTĂRÎRE Nr. 744 din 3 septembrie 1996pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi stiintelor medicale, semnată la Bucureşti la 29 aprilie 1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 9 septembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Înţelegerea dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi stiintelor medicale, semnată la Bucureşti la 29 aprilie 1996.  +  Articolul 2Cheltuielile necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în înţelegerea menţionată la art. 1 se suporta din bugetul aprobat anual Ministerului Sănătăţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Iulian MincuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu------------