HOTĂRÎRE Nr. 742 din 2 septembrie 1996cu privire la modul de acordare a compensatiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 542/1996 pentru personalul care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995, modificată prin Legea nr. 22/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 10 septembrie 1996    În temeiul prevederilor Legii privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare nr. 78/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICCompensaţia corespunzătoare cresterilor de preţuri la energia electrica şi termica, combustibili pentru prepararea hranei şi încălzire şi pîine, stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 542/1996, care se acordă salariaţilor din sectorul producţiei de apărare, se calculează proporţional cu perioada cît personalul beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995, modificată prin Legea nr. 22/1996. Compensaţia se cumulează cu salariul de baza şi sporul de vechime, potrivit art. 6 alin. (1) din legea sus-menţionată, în vederea impozitării, şi se plăteşte în condiţiile şi din fondurile din care se suporta indemnizaţia prevăzută de această lege.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustatea,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul apărării naţionale,Gheorghe TincaMinistrul industriilor,Alexandru Stanescu-----------------