HOTĂRÂRE nr. 1.231 din 1 octombrie 2008privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 "Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Partea introductivă a articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În situaţia în care sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, nu este certificat, documentele principale ale sistemului calităţii vor fi avizate de organisme acreditate, în condiţiile legii, în următoarele cazuri:".2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are atribuţia de a asigura condiţiile pentru aplicarea unitară a sistemului calităţii în construcţii, instituit prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare."3. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către operatorii economici şi persoanele juridice implicate, sub aspectul existenţei şi aplicării conducerii şi asigurării calităţii în construcţii, se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 1.231.-------------