HOTĂRÂRE nr. 1.220 din 1 octombrie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) temele de standarde din programele naţionale de standardizare întocmite de organismele de standardizare naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, prevăzute în anexa nr. 1, în vederea elaborării unui standard nou sau a modificării unui standard, cu excepţia situaţiei în care standardul reprezintă o transpunere identică sau echivalentă a unui standard internaţional ori european;".2. La articolul 4, punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. reglementare tehnică - specificaţie tehnică sau altă cerinţă ori regulă referitoare la servicii, inclusiv dispoziţiile administrative relevante a căror respectare este obligatorie pentru comercializare, furnizarea unui serviciu, stabilirea unui operator de servicii sau utilizarea în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o importantă parte a acestui stat, precum şi prevederile legale şi administrative care interzic fabricarea, importul, comercializarea sau utilizarea unui produs ori prestarea sau utilizarea unui serviciu ori înfiinţarea ca furnizor de servicii, cu excepţia celor prevăzute la art. 8. Constituie, de asemenea, reglementări tehnice următoarele: a) prevederile legale şi administrative care se referă fie la specificaţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, fie la coduri profesionale ori de practică, dacă acestea se referă la specificaţii tehnice sau la alte cerinţe ori reguli privitoare la servicii, şi a căror respectare conferă prezumţia de conformitate cu obligaţiile impuse de prevederile legale şi administrative; b) acordurile voluntare la care o autoritate publică este parte contractantă şi care vizează, în interes general, respectarea specificaţiilor tehnice sau a altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii, cu excepţia caietelor de sarcini pentru achiziţii publice; c) specificaţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii care sunt legate de măsuri fiscale sau financiare ce afectează utilizarea produselor sau serviciilor prin încurajarea respectării unor asemenea specificaţii tehnice sau a altor cerinţe ori reguli referitoare la servicii; sunt excluse specificaţiile tehnice sau alte cerinţe ori reguli referitoare la servicii în legătură cu regimurile naţionale de securitate socială;".3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998 privind procedura pentru schimb de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, astfel cum a fost modificată de Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 217 din 5 august 1998, şi litera F din anexa la Directiva Consiliului 2006/96/CE privind adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, datorită aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006."4. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 1.220.  +  Anexa ──────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004)─────────────────────────────────────────────────────LISTAorganismelor de standardizare ale statelor membre ale Uniunii Europene┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Ţara │ Denumirea organismului ││crt. │ │ │├─────┼────────────┼─────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │BELGIA │IBN/BIN │Institut belge de normalisation/ ││ │ │ │Belgisch Instituut voor Normalisatie ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │CEB/BEC │Comite electrotechnique belge/Belgisch ││ │ │ │Elektrotechnisch Comite │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │BULGARIA │ *) │ *) Text în limba bulgară │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 3. │REPUBLICA │CSNI │Cesky normalizacni institut ││ │CEHĂ │ │ │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 4. │DANEMARCA │DS │Dansk Standard ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │NTA │Telestyrelsen, Naţional Telecom Agency │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 5. │GERMANIA │DIN │Deutsches Institut fur Normung e.V. ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │DKE │Deutsche Elektrotechnische ││ │ │ │Kommission im DIN und VDE │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 6. │ESTONIA │EVS │Eesti Standardikeskus Sideamet │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 7. │GRECIA │*) │*) Text în limba Greacă │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 8. │SPANIA │AENOR │Asociacion Espanola de Normalizacion ││ │ │ │y Certificacion │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 9. │FRANŢA │AFNOR │Association francaise de normalisation ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │UTE │Union technique de l'electricite-Bureau ││ │ │ │de normalisation auprcs de I'AFNOR │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 10. │IRLANDA │NSAI │Naţional Standards Authority of Ireland ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │ETCI │Electrotechnical Council of Ireland │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 11. │ITALIA │UNI │Ente nazionale italiano di unificazione ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │CEI │Comitato elettrotecnico italiano │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 12. │CIPRU │*) │*) Text în limba cipriotă │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 13. │LETONIA │LVS │Latvijas Standarts │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 14. │LITUANIA │LST │Lietuvos standartizacijos departamentas │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 15. │LUXEMBURG │ITM │Inspecţion du travail et des mines ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │SEE │Service de l'energie de l'Etat │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 16. │UNGARIA │MSZT │Magyar Szabvanyugyi Testulet │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 17. │MALTA │MSA │L-Awtorita'ta'Malta dwar l-Istandards ││ │ │ │(Malta Standards Authority) │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 18. │OLANDA │NNI │Nederlands Normalisatie Instituut ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │NEC │Nederlands Elektrotechnisch Comite │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 19. │AUSTRIA │ON │Osterreichisches Normungsinstitut ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │OVE │Osterreichischer Verband fur ││ │ │ │Elektrotechnik │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 20. │POLONIA │PKN │Polski Komitet Normalizacyjny ││ │ │ │ │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 21. │PORTUGALIA │IPQ │Instituto Portugues da Qualidade │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 22. │ROMÂNIA │ASRO │Asociaţia Română de Standardizare │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 23. │SLOVENIA │SIST │Slovenski institut za standardizacijo │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 24. │SLOVACIA │SUTN │Slovensky ustav technickej normalizacie │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 25. │FINLANDA │SFS │Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ││ │ │ │Finlands Standardiseringsforbund SFS ││ │ │ │rf ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │THK/TFC │Telehallintokeskus ││ │ │ │Teleforvaltningscentralen ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │SESKO │Suomen Sahkoteknillinen ││ │ │ │Standardisoimisyhdistys SESKO ry ││ │ │ │Finlands Elektrotekniska ││ │ │ │Standardiseringsforening SESKO rf │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 26. │SUEDIA │SIS │Standardiseringen i Sverige ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │SEK │Svenska elektriska kommissionen ││ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │ITS │Informationstekniska standardiseringen │├─────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 27. │REGATUL │BSI │British Standards Institution ││ │UNIT ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │BEC │British Electrotechnical Committee │└─────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────┘_________