HOTĂRÎRE Nr. 725 din 23 august 1996pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti subordonate inspectoratelor pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 29 august 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Articolul 15 alineatul (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442 din 22 iulie 1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti subordonate inspectoratelor pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Până la data preluării de către Ministerul Culturii a instituţiilor de cultura şi arta prevăzute în anexele la bugetul aprobat pe anul 1996 pentru Ministerul Culturii, aceste instituţii se vor finanta potrivit prevederilor art. 11 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, de către Ministerul Culturii."  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Culturii şi consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura preluarea instituţiilor de cultura şi arta menţionate la art. I, prin protocol de predare-primire.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Grigore ZancMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca------------------------