ORDIN nr. 625 din 23 septembrie 2008privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2008-2009
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 25 septembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, ale art. 26 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modalitatea de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2008-2009, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 23 septembrie 2008.Nr. 625.  +  Anexa MODALITATEA DE DESFĂŞURAREa Programului de formare specializată pentru ocupareaunei funcţii publice corespunzătoare categorieiînalţilor funcţionari publici, 2008-2009┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea modului │ Perioada ││crt.│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1. │Managementul resurselor umane în administraţia│ 24-26 septembrie 2008 ││ │publică │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2. │Management strategic │ 1-3 octombrie 2008 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3. │Management de proiect │ 3-5 noiembrie 2008 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4. │Administraţie modernă şi eficientă │ 19-21 noiembrie 2008 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5. │Abilităţi manageriale │ 10-12 decembrie 2008 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6. │Implicaţiile aderării la Uniunea Europeană │ 12-14 ianuarie 2009 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7. │Fonduri structurale │ 28-30 ianuarie 2009 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8. │Comunicare externă │ 9-10 februarie 2009 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9. │Management financiar şi bugetar │ 25-27 februarie 2009 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│10. │Politici publice │ 9-11 martie 2009 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │30 martie - 1 aprilie 2009││11. │Evaluarea finală ├──────────────────────────┤│ │ │ 6-8 aprilie 2009 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│12. │Reevaluare │ 27-28 aprilie 2009 │└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘-----------