ORDIN nr. 561 din 31 iulie 2008pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 15 septembrie 2008    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 33 se introduc paisprezece noi puncte, punctele 34-47, cu următorul cuprins:"34. Corpul de control al ministrului35. Direcţia generală medicală36. Serviciul acţiuni speciale şi intervenţie - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră37. Direcţia management naval - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră38. Direcţia Poliţiei de Frontieră Iaşi39. Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti40. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de brigadă Tudor Luchian» Botoşani41. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de brigadă Gheorghe Praporgescu» Brăila42. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi43. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de brigadă Ştefan Buterez» Vâlcea44. Gruparea de Jandarmi Mobilă «Tomis» Constanţa45. Şcoala de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova46. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri47. Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative".2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-47."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-47 fac parte integrantă din prezentul ordin."4. După anexa nr. 33 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. 34-47, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statBucureşti, 31 iulie 2008.Nr. 561.  +  Anexa 1───────(Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUIInsigna Corpului de control al ministrului va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe albastru, pe un munte verde, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o spadă naturală, înzestrată de aur, aşezată în pal, în cea stângă, o balanţă din acelaşi metal, cu talgerele în echilibru.Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza: LEX ET IUSTITIA (LEGE ŞI DREPTATE).În exergă, între un cerc liniar auriu la interior şi la exterior de unul auriu, un altul albastru împodobit cu zece coroane deschise cu câte trei fleuroane, intercalate de alte zece fleuroane mai mici, de asemenea, de aur, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule din acelaşi metal: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI.Semnificaţia elementelor însumate: a) leu de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; b) limba leului - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă; c) gheare de leu roşii - forţa corpului; d) spada - forţa şi puterea dominantă, atunci când este ţinută în mână; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; e) balanţa - echilibru, justiţie, echitate -, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; f) coroana deschisă - perfecţiune; g) munte verde - grandoare, înţelepciune şi demnitate sublimă.  +  Anexa 2───────(Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA GENERALĂ MEDICALĂÎnsemnul heraldic al Direcţiei generale medicale va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe purpuriu, un baston de aur, manşonat de argint, dispus în pal, pe care este încolăcit un şarpe, de asemenea, de aur.Sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră, pe o eşarfă albă: PRIMUM NON NOCERE (ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU FACI RĂU).Semnificaţia elementelor însumate:- şarpe de aur încolăcit pe baston - medicina.  +  Anexa 3───────(Anexa nr. 36 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────SERVICIUL ACŢIUNI SPECIALE ŞI INTERVENŢIEÎnsemnul heraldic al Serviciului acţiuni speciale şi intervenţie al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se prezintă după cum urmează: pe fond argintiu, un scut francez modern, albastru, cu un chevron de aur, încărcat cu două ace de ceasornic roşii şi o stea de aceeaşi culoare. Chevronul este însoţit, în şef, de două capete de corbi negre, cu gulere de aur, iar în vârf, de credinţa de carnaţie, cu mâneci roşii. În exergă, între două cercuri liniare de culoare neagră, pe fond roşu, s-a scris cu litere majuscule argintii: * POLIŢIA DE FRONTIERĂ * SERVICIUL ACŢIUNI SPECIALE ŞI INTERVENŢIE.Drapelul distinctiv al Serviciului acţiuni speciale şi intervenţie va avea raportul lungime/lăţime de 1,5 : 1, iar flamura va fi împărţită în trei paluri de dimensiuni egale, având culorile albastru ceruleu - verde - albastru ceruleu. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centrul palului verde din mijloc, pe avers şi pe revers, simetric faţă de palurile albastre, iar distanţele dintre flancurile însemnului şi piesele onorabile vor fi egale şi cuprinse între 0,5-2 cm, în funcţie de mărimea steagului.Semnificaţia elementelor însumate: a) chevron - protecţie, securitate, adăpost; b) stea roşie - omul; c) acele de ceasornic - executarea de planuri militare cu mijloace lente; d) capete de pasăre, cu guler de aur - inamici învinşi prin valoare şi prin forţă; e) corb - un geniu pătrunzător şi prevăzător; onoruri dobândite prin merit; f) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare; g) mânecile roşii - lucrătorii unităţii sunt protejaţi de spiritele rele în misiunile pe care le întreprind.  +  Anexa 4────────(Anexa nr. 37 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA MANAGEMENT NAVALÎnsemnul heraldic al Componentei Navale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se prezintă după cum urmează: în scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, un grifon de aur, limbat şi armat roşu, având în laba dreaptă anterioară un pumnal de argint, înzestrat, de aur, iar în cea stângă, o ancoră, de asemenea, de aur. Deasupra scutului, între două arce de cerc, şnurate, de aur, pe fond albastru, este scris cu litere majuscule de acelaşi metal: POLIŢIA DE FRONTIERĂ. În partea inferioară, sub scut, între două arce asemănătoare, dar de dimensiuni mai mici, deviza: PATRIA ET HONOR (PATRIE ŞI ONOARE).Pavilionul distinctiv al Componentei Navale a Poliţiei de Frontieră Române va avea, pentru cele mai mari tipuri de nave din dotare, lungimea de 150 cm, lăţimea de 100 cm, iar flamura va fi împărţită în trei paluri de dimensiuni egale (50 cm) având culorile albastru ceruleu - alb - albastru ceruleu. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centrul palului alb din mijloc, pe avers şi pe revers, simetric faţă de palurile albastre, iar distanţele dintre capetele arcului de cerc din partea superioară şi piesele onorabile de pe flancuri vor fi de câte 2 cm. Însemnul heraldic se va aplica şi pe celelalte pavilioane arborate pe nave mai mici, însă redimensionat faţă de acestea şi raportându-se la poziţionarea şi dimensiunile amintite anterior.Semnificaţia elementelor însumate: a) grifon - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins; b) ancora - speranţă, fermitate; evocă capacitatea poliţiei de frontieră în mediul nautic; c) pumnal - justiţie şi onoare militară; d) gheare roşii - forţa unităţii; e) arcele de cerc şnurate - parâmele folosite la bordul navelor; colaborarea, munca în echipă şi relaţiile umane.  +  Anexa 5───────(Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ IAŞIÎnsemnul heraldic al Direcţiei Poliţiei de Frontieră Iaşi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut de dimensiuni mai mici, verde, tăiat de o fascie undată de argint, având în cartierul din partea superioară un arbore smuls, de asemenea, de argint, iar în cartierul din partea inferioară o bornă de hotar argintie încărcată în partea de sus cu două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos cu o ancoră neagră.Semnificaţia elementelor însumate: a) borna cu ancora - evocă ideea de pază şi control pentru graniţele ţării; b) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării; c) arbore smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; d) fascia undată - râul Prut de-a lungul căruia unitatea supraveghează şi controlează frontiera de stat a României cu Republica Moldova şi cu Ucraina.  +  Anexa 6───────(Anexa nr. 39 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe argint, o bandă albastră încărcată cu o spadă de argint, având în cartierul stâng superior şi în cartierul drept inferior câte o stea roşie.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie; ordine; b) spada - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; justiţia; curaj, vitejie; c) stelele roşii - oamenii.  +  Anexa 7───────(Anexa nr. 40 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN"GENERAL DE BRIGADĂ TUDOR LUCHIAN" BOTOŞANIÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BOTOŞANI.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.  +  Anexa 8───────(Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN"GENERAL DE BRIGADĂ GHEORGHE PRAPORGESCU" BRĂILAÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BRĂILA.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.  +  Anexa 9───────(Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MEHEDINŢIÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MEHEDINŢI.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.  +  Anexa 10────────(Anexa nr. 43 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN"GENERAL DE BRIGADĂ ŞTEFAN BUTEREZ" VÂLCEAÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * VÂLCEA.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche.  +  Anexa 11────────(Anexa nr. 44 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "TOMIS" CONSTANŢAÎnsemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanţa din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut francez modern, albastru, cu o bandă aurie, încărcată cu un arbore natural smuls şi cu două stele roşii, având în cartierul stâng superior un cap de leu smuls, din acelaşi metal, limbat roşu, iar în cartierul drept inferior, o grenadă aprinsă de argint. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "TOMIS" CONSTANŢA.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie; ordine; b) stelele roşii - oamenii; c) arbore smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; d) cap de leu de aur - vigilenţa; e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.  +  Anexa 12────────(Anexa nr. 45 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────ŞCOALA DE PERFECŢIONARE A CADRELOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ORŞOVAÎnsemnul heraldic al Şcolii de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe roşu, o albină de argint; în cartierul 2, pe albastru, o carte deschisă, de asemenea, de argint, iar în cartierul 3, pe verde, o bornă de hotar, din acelaşi metal, având în partea superioară două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea inferioară o ancoră neagră.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: VIRTUTE ET SAPIENTIA (VIRTUTE ŞI ÎNŢELEPCIUNE) 19-94.Semnificaţia elementelor însumate: a) borna cu ancora - evocă ideea de pază şi control pentru graniţele ţării; b) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării; c) albina de argint - inteligenţă şi îndemânare; d) cartea - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii; e) 1994 - anul de fondare a unităţii.  +  Anexa 13────────(Anexa nr. 46 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI OCHIURIInsignele corespunzătoare diferitelor niveluri de calificare pentru lucrătorii Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează:I. MONITOR DE INTERVENŢIE PROFESIONALĂInsigna specifică titlului de "Monitor de intervenţie profesională": într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt o stea, iar deasupra o grenadă aprinsă care broşează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.II. MONITOR DE TRECERE OPERAŢIONALĂInsigna specifică titlului de "Monitor de trecere operaţională": într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt două stele, iar deasupra o grenadă aprinsă care broşează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.III. INSTRUCTOR DE INTERVENŢIE PROFESIONALĂInsigna specifică titlului de "Instructor de intervenţie profesională": într-un oval orizontal, un leu leopardat având dedesubt trei stele, iar deasupra o grenadă aprinsă care broşează peste partea de sus a figurii amintite, totul de argint.Semnificaţia elementelor însumate: a) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; b) stea de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă; în cazul de faţă, numărul stelelor individualizează titlurile, anume: una - monitor de intervenţie profesională, două - monitor de trecere operaţională, trei instructor de intervenţie profesională; c) leu leopardat de argint - un geniu pătrunzător şi prevăzător; înţelepciune, vigilenţă; d) ovalul - curaj, autodisciplină, influenţă, intuiţie.  +  Anexa 14────────(Anexa nr. 47 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────EDITURA MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEEmblema Editurii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, într-un triunghi vidat (delta), în registrul inferior, literele EMIRA de argint - sub bara superioară a literei E, care se prelungeşte şi atinge latura din dreapta a triunghiului, sunt literele MIRA. În registrul superior, o carte deschisă, de asemenea, de argint.Semnificaţia elementelor însumate: a) triunghiul - putere, stabilitate; legătura dintre om, tehnologie şi mediu; b) literele EMIRA - sigla editurii; c) cartea deschisă - învăţământ, ştiinţă, cultură; editare.__________