ORDIN nr. 264 din 13 august 2008privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008    În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, al art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Marca de certificare reprezintă semnul convenţional prin care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor certifică titlul metalului preţios. (2) Marca de certificare este reprezentată de un simbol unic pentru tipul de metal preţios, alături de precizarea titlului metalului preţios, redat în cifre arabe, precum şi numărul de înregistrare la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de certificare.  +  Articolul 3Marca de certificare se gravează, în relief, pe vârful poansonului.  +  Articolul 4Mărcile de certificare se vor aplica alternativ cu vechile mărci, până la confecţionarea noilor poansoane.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 38/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Gheorghe CiubotaruBucureşti, 13 august 2008.Nr. 264.  +  Anexă--------