HOTĂRÎRE Nr. 606 din 26 iulie 1996pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 5 august 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:- După articolul 8 se introduce articolul 8^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 8^1. - Muncitorii români care se deplaseaza în străinătate pentru executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate au dreptul la o diurna în valută în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevăzută în anexa."PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statp. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat---------------------