HOTĂRÂRE nr. 832 din 13 august 2008pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 15 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului în anul 2008 este de 151, exclusiv preşedintele."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 august 2008.Nr. 832._________