RECTIFICARE nr. 93 din 24 iunie 2008referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 15 august 2008    La Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției ”Monitorul Oficial, Partea I”):– la art. I pct. 26, în loc de: ”(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) lit. b) și d)...” se va citi: ”(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) lit. b)-d)...”.----