HOTĂRÎRE Nr. 594 din 22 iulie 1996cu privire la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 25 iulie 1996    În temeiul prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 august 1996, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 97.000 lei lunar pentru un program complet de 170 de ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 570,60 lei/ora. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor majoră salariile de baza individuale numai pentru salariaţii cărora li s-a stabilit un nivel al salariului de baza de până la 97.000 lei lunar brut. (3) Nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, care se garantează în plata potrivit prevederilor Legii nr. 68/1993, este cel prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu constituie temei legal pentru majorarea salariilor de baza individuale ale personalului încadrat, potrivit grilelor de salarizare, peste nivelul de 97.000 lei lunar brut.  +  Articolul 3Pentru persoanele beneficiare de ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin sau ajutor de integrare profesională, aflate în plata la data de 31 iulie 1996 inclusiv, cuantumul drepturilor respective se va recalcula în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1991, republicată, în funcţie de salariul de baza minim brut pe ţara de 97.000 lei.  +  Articolul 4Ca urmare a creşterii salariului minim brut pe ţara, Ministerul Finanţelor va modifica*), potrivit prevederilor art. 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, Calculatorul nr. 2 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii între 96.301-116.990 lei, la locul permanent de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996.---------------------- Notă *) A se vedea Calculatorul nr. 2, publicat în continuare.p. PRIM-MINISTRUFLORIN GEORGESCUministru de stat, ministrul finanţelorContrasemnează:-------------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statCALCULATOR 2 25/07/1996