HOTĂRÎRE Nr. 593 din 19 iulie 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Seminarul teologic liceal "Sf. Nicolae" din municipiul Rimnicu Vilcea, judeţul Vilcea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 2 august 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Seminarul teologic liceal "Sf. Nicolae" din municipiul Rimnicu Vilcea, judeţul Vilcea", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.p. PRIM-MINISTRUFLORIN GEORGESCUministru de stat,ministrul finanţelorContrasemnează:p. Ministrul învăţământului,Ecaterina Andronescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat---------------