METODOLOGIE din 4 iulie 2008de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de pasăre şi ouă
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  1. SubiectIndicatori economici privind efectivele, producţia şi valorificarea acesteia din săptămâna precedentă*) datei transmiterii.2. Responsabilitatea furnizării de dateRevine tuturor unităţilor avicole, producătoare de pui de carne care deţin abatoare proprii (unităţi cu flux integrat) şi unităţilor producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare şi ambalare a ouălor.Raportarea preţurilor la carnea de pasăre se face de către unităţile cu peste 10.000 capete pui Broiler, iar la ouă de consum, de către unităţile cu peste 1.000 capete de găini ouătoare.3. Forma de colectare a datelorColectarea directă a datelor din săptămâna precedentă*) de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene (DADR-uri) de la unităţile avicole, producătoare de pui de carne care deţin abatoare proprii (unităţi cu flux integrat), şi de la unităţile producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare şi ambalare a ouălor şi transmiterea acestora la Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.___________ Notă *) Săptămâna precedentă înseamnă săptămâna de dinaintea transmiterii datelor (luni-duminică).4. Modul de transmitere a datelorUnităţile avicole, producătoare de pui de carne care deţin abatoare proprii (unităţi cu flux integrat), şi unităţile producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare şi ambalare a ouălor transmit datele conform formularului nr. 1 "Fişa urmăririi activităţii săptămânale", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, la DADR în fiecare zi de marţi, până la ora 12. DADR-urile transmit situaţia centralizată a datelor colectate la Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic în fiecare zi de miercuri, până la ora 12. Datele colectate se prelucrează la Direcţia politici de piaţă în zootehnie. La DG-AGRI Bruxelles se trimit preţurile la carnea de pasăre şi ouă de consum, astfel: preţul mediu la carnea de pasăre din săptămâna precedentă/100 kg, fără TVA, şi preţul mediu la ouă de consum din săptămâna precedentă/100 kg, fără TVA. Preţurile medii la carnea de pasăre şi ouă de consum se transmit la DG-AGRI Bruxelles în fiecare joi la ora prânzului, prin sistemul de transmitere WUSI.5. Descrierea formularelor: fişa este comună pentru carne şi ouă de consum - se completează după caz (producători de carne, producători de ouă sau unităţi mixte).  +  Anexa la metodologieFormularul nr. 1Denumirea unităţii ...........................Judeţul ......................................E-mail .......................................Telefon/Fax ..................................Persoana responsabilă ........................FIŞA URMĂRIRII ACTIVITĂŢII SĂPTĂMÂNALE
  *Font 9*
  SPECIFICARE U.M. Săptămâna nr.
  Pui de carne (nr. mediu de capete în săptămâna raportată) capete
  Găini ouă de consum (nr. mediu de capete în săptămâna raportată) capete
  Producţia de ouă consum mii bucăţi
  din care: ouă livrate*1) mii bucăţi
  din care: - nr. de ouă clasa M mii bucăţi
  - nr. de ouă clasa L mii bucăţi
  Stoc ouă mii bucăţi
  Valoarea de livrare de la centrul de colectare, sortare, marcare şi ambalare a ouălor clasa A: - categoria M - categoria L (preţ fără TVA) lei/buc. lei/buc.
  Producţia de carne în viu (nr. de pui intraţi la abator pentru sacrificare) capete
  Producţia de carne carcasă tone
  din care carne livrată (pui 65%) tone
  Stoc carne tone
  Valoarea de livrare de la abator/100 kg carne (preţ fără TVA)*2) lei
  *1) Greutatea medie a unui ou din clasa A: - categoria L = 67,5 g (63-72 grame);- categoria M = 57,5 g (53-62 grame).*2) Se calculează la pui întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă), denumite "pui 65%".6. Furnizarea datelor: săptămânal.7. Caracteristici ale preţului7.1. Preţurile de vânzare la poarta abatorului, practicate în cursul săptămânii precedente pentru puii întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă), denumite "pui 65%", în acord cu Regulamentul (CE) nr. 546/2003 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie în sectorul ouă şi carne de pasăre.7.1.1. Preţul de vânzare la poarta abatorului:- exprimat în lei/100kg;- reprezintă media ponderată a preţurilor practicate în cursul săptămânii precedente, fără TVA.7.1.2. Cantitatea tranzacţionată în cursul săptămânii precedente (luni-duminică), în acord cu punctul 7.1.1. (pentru calcularea mediei ponderate).7.2. Preţurile de vânzare practicate la centrele de ambalare, pentru săptămâna precedentă, în acord cu Regulamentul (CE) nr. 546/2003 .7.2.1. Preţul de vânzare la poarta centrelor de marcare şi ambalare:- exprimat în lei/buc. M şi L;- reprezintă media ponderată a preţurilor practicate în cursul săptămânii precedente, fără TVA.7.2.2. Cantitatea tranzacţionată în cursul săptămânii precedente (luni-duminică), în acord cu punctul 7.2.1 (pentru calcularea mediei ponderate).8. Clasificarea produselor:- pui întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă), denumite "pui 65%";- ouă din clasa A de găini, medie a categoriilor L şi M.9. Difuzarea:- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;- DADR;- preţurile pe regiuni se transmit publicaţiei naţionale;- Uniunea Crescătorilor de Păsări din România.----