METODOLOGIE din 4 iulie 2008de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la vinul de masă
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  1. SubiectPreţurile la vin de masă alb şi roşu în acord cu Regulamentul (CE) nr. 1.282/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 privind culegerea de informaţii pentru identificarea produselor vitivinicole şi monitorizarea pieţei vitivinicole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000 şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.2. Furnizorii de dateOperatorii economici care produc, depozitează şi vând vin de masă în vrac. Aceştia raportează Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR-urilor) cantitatea de vin vândută şi preţul (preţul de vânzare fără TVA) pentru vinul alb şi roşu.Operatorii economici care au obligaţia să transmită preţurile la vinul de masă sunt stabiliţi de către DADR-uri şi vor fi notificaţi de acestea.3. Responsabilitatea furnizării de date: revine operatorilor economici din sectorul vitivinicol.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a stabilit pieţele reprezentative pentru raportarea preţurilor în acest sector, astfel: Alba, Arad, Buzău, Dolj, Galaţi, Tulcea, Vaslui, Vrancea.Criteriul de selecţie a judeţelor care raportează preţurile la vinul de masă alb şi roşu este dat de suprafaţa de cultură a viţei-de-vie, care este cuprinsă între 600 şi 7.000 ha.4. Caracteristicile vinului de masă:- provine exclusiv din soiurile nobile de viţă-de-vie admise în cultură;- tăria alcoolică dobândită de minimum 8,5% vol. a vinului obţinut din strugurii recoltaţi în zona viticolă B şi de minimum 9,0 % vol. a vinului obţinut din strugurii recoltaţi în zonele viticole CIa) şi CII;- tăria alcoolică totală de maximum 15% vol.;- aciditatea totală de minimum 3,5 g/l, exprimată în acid tartric, sau de 46,6 miliechivalenţi pe litru.5. Forma de colectare a datelorDatele sunt transmise periodic, din două în două săptămâni, începând cu ziua de vineri, 18 iulie 2008, până la ora 10, de către operatorii economici DADR-urilor. Aceste date se transmit prin fax, e-mail şi sistemul informaţional şi se referă la cantitatea de vin vândută, preţul şi valoarea vinului vândut, conform formularului nr. 1. Datele sunt prelucrate de către persoana responsabilă, nominalizată cu transmiterea preţurilor din DADR-uri.6. Modul de transmitere a datelor:- DADR-urile transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole datele, până vineri, 18 iulie 2008, ora 12, care sunt prelucrate conform formularului nr. 2.Situaţia centralizată este transmisă, din două în două săptămâni, în ziua de marţi, la DG-AGRI Bruxelles.- Formularele nr. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.7. Caracteristici ale preţuluiPreţul de vânzare al vinului este în lei/100 litri vin vrac, fără TVA.8. Diseminare:- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- DADR-uri;- Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă (ONIV);- Patronatul Naţional al Viei şi Vinului (PNVV).  +  Anexa la metodologieFormularul nr. 1Se completează de raportorJudeţul: .............
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Vin de masă alb │ Vin de masă roşu ││Nr. │Operatorul├─────────────────┬───────────────┬───────────┼─────────────────┬───────────────┬───────────┤│crt.│ economic │Cantitate vândută│Preţ de vânzare│ Valoare │Cantitate vândută│Preţ de vânzare│ Valoare ││ │ │ - hl - │ - lei/hl - │- mii lei -│ - hl - │ - lei/hl - │- mii lei -│├────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┤├────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┤├────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┤└────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────┘Se completează la nivel de DADR.Formularul nr. 2PREŢUL DE VÂNZAREla vinul de masă alb şi vinul de masă roşu
  *Font 7*
  Vin de masă alb Vin de masă roşu
  Nr. crt. Judeţul Cantitate vândută - hl - Preţ de vânzare minim - lei/hl - Preţ de vânzare mediu - lei/hl - Preţ de vânzare maxim - lei/hl - Valoare - mii lei - Cantitate vândută - hl - Preţ de vânzare minim - lei/hl - Preţ de vânzare mediu - lei/hl - Preţ de vânzare maxim - lei/hl - Valoare - mii lei -
  1. Alba
  2. Arad
  3. Buzău
  4. Dolj
  5. Galaţi
  6. Tulcea
  7. Vaslui
  8. Vrancea
  ----