METODOLOGIE din 4 iulie 2008de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la legume şi fructe proaspete
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  I. LEGUME - FRUCTE PE PIAŢA INTERNĂ1.1. SubiectPreţul mediu de primă punere în vânzare a produselor standardizate. Colectarea preţurilor de la operatori trebuie să fie efectuată în acelaşi stadiu de comercializare, la acelaşi moment al zilei, pentru toate punctele de referinţă unde se realizează colectarea şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.1.2. Furnizorii de dateOperatori economici reprezentativi, care vând produse condiţionate, categoria I. Este vorba de primul preţ de punere în vânzare pe piaţă către primul cumpărător. Preţul de vânzare este cel fără TVA. Aceştia pun la dispoziţie preţul mediu ponderat, preţul minim şi cel maxim colectorilor din cadrul DADR-urilor.Criterii de selecţie a raportorilor: dimensiunea plantaţiei de la 5 ha pentru fructe şi suprafaţa cultivată cu legume de la 1ha în sus. Se colectează preţurile la produsele condiţionate categoria I pentru legume şi fructe, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 877/2004 .1.3. Responsabilitatea furnizării de dateRevine operatorilor economici, iar la nivelul fiecărui judeţ, DADR va stabili lista operatorilor economici care trebuie să raporteze datele solicitate. În fiecare zi de colectare se selecţionează un grup de operatori economici care raportează datele. Se pot combina operatori mari cu operatori mici, pentru a putea colecta preţul la prima vânzare pe piaţă.1.4. Forma de colectare a datelorFişa tip de cotaţie (formularul nr. 1) şi Fişa de colectare zilnică (formularul nr. 2), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.1.5. Caracteristici ale eşantioanelor: produse legume-fructe la standardele de calitate, conform categoriei I.1.6. Modul de transmitere a datelorColectorii vor transmite în fiecare zi de luni, până la ora 13,00, cotaţiile săptămânii precedente, prin e-mail, către Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care centralizează, prelucrează şi transmite datele la DG-AGI (Bruxelles).Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole transmite la DADR-uri preţurile medii calculate în vederea informării corecte a operatorilor economici.1.7. Furnizarea datelor: conform Notificării nr. 282.198 din 27 septembrie 2007 au fost stabilite judeţe de raportare:- Mureş: mere, tomate;- Argeş: prune;- Caraş-Severin: prune;- Iaşi: cireşe, ceapă;- Ialomiţa: pepeni verzi;- Dolj: pepeni verzi;- Galaţi: pepeni verzi;- Olt: ardei gras, vinete;- Galaţi: tomate;- Timiş: vinete.1.8. Caracteristici ale preţuluiPreţurile medii săptămânale sunt colectate în fiecare zi a săptămânii anterioare, de la operatori economici.Preţurile sunt exprimate în lei/kg şi lei/100 kg, fără TVA.1.9. Diseminare:- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- DADR-uri;- Organizaţia interprofesională "ProdCom - legume-fructe".  +  Anexa la metodologieFormularul nr. 1FIŞA DE COTAŢIE┌────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Cotaţia preţului ││Produsul│Descrierea produsului├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┤│ │ │ PM │ P(max) │ P(min) │ PM S-1 │ V% │├────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤├────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤├────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤├────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤└────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘PM - preţul mediu de cotaţieV% - procentul de creştere/scădere faţă de preţul săptămânii anterioarePM S-1 - preţul mediu de cotaţie pentru săptămâna anterioarăFormularul nr. 2FIŞA DE COLECTARE ZILNICĂ(săptămâna precedentă)┌────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────┬───────┐│ │ │ │ │ Preţuri │ ││ Data │ Produsul │ Tipul/Soiul │Prezentare/Mărime├───────────────┤Judeţul││ │ │ │ │ Lei/100 kg │ │├────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────┤├────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────┤├────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────┤├────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────┤├────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────┤├────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────┤└────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────┘II. LEGUME-FRUCTE - PRODUSE IMPORT2.1. SubiectSe colectează preţurile la produsele prevăzute în anexa XV (părţile A şi B) la Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96 , (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 în sectorul fructelor şi legumelor. La colectare se va avea în vedere preţul primei puneri în vânzare, de la importator sau angrosist către primul cumpărător de pe filiera de comercializare din punctul de referinţă de pe raza municipiului Bucureşti.2.2. Furnizorii de dateAngrosiştii şi importatorii ale căror produse se găsesc în formularul nr. 6 "Anexa XV - Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 (text consolidat) - fructele şi legumele pentru care este necesară colectarea cantităţilor şi preţurilor", (părţile A şi B) prevăzut în anexă. Cantităţile importate mai mici de o tonă nu vor fi luate în considerare.2.3. Responsabilitatea furnizării de dateRevine colectorilor nominalizaţi din cadrul DADR şi operatorilor economici care furnizează datele respective.2.4. Forma de colectare a datelorPe plan local, colectorul notează direct de la angrosist şi importator atât preţul pentru fiecare produs, cât şi originea acelui produs, precum şi cantitatea importată. DADR-ul din raza punctului de referinţă care trebuie să furnizeze preţurile la import comunică Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi horticole preţurile maxime, minime şi cele mai des practicate pe produs şi pe origine, precum şi cantitatea importată. Colectorul determină preţul cel mai frecvent utilizat şi segmentul de preţuri (preţ maxim, preţ minim şi preţ mediu), pe care le introduce în fişa de colectare.2.5. Caracteristici ale eşantioanelorÎn scopul obţinerii unor preţuri cât mai exacte trebuie colectat preţul minim, preţul maxim şi preţul cel mai des practicat.În cursul colectării vor fi luate în considerare următoarele categorii de preţuri:- preţurile produselor din categoria I, în cazul în care produsele din această categorie reprezintă cel puţin 50% din cantităţile totale comercializate;- preţurile produselor din categoria I plus, atunci când produsele din această categorie reprezintă mai puţin de 50% din cantităţile totale, preţurile stabilite pentru produsele din categoria a II-a, pentru cantităţile care permit să se acopere 50% din cantităţile totale comercializate;- atunci când produsele din categoria I nu sunt disponibile, preţul este stabilit pentru produsele din categoria a II-a, cu excepţia cazului în care se decide aplicarea unui coeficient de ajustare, care este adunat la preţul calculat.2.6. Modul de transmitere a datelorDatele colectate de către colectori din ziua precedentă vor fi transmise la nivelul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi horticole zilnic, prin sistemul informaţional, e-mail, până la ora 10,00, acestea fiind prelucrate şi transmise la Bruxelles zilnic, până la ora 13,00.2.7. Descrierea formularelorFormularul nr. 3 "Fişă de colectare a datelor la import (de la colector)", Formularul nr. 4 "Fişă de transmisie a datelor privind importurile de la colector la Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole", Formularul nr. 5 "Lista coeficienţilor de corecţie pentru produse clasa a II-a - legume-fructe - Regulamentul (CE) nr. 877/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 - din România" sunt prevăzute în anexă.2.8. Furnizarea datelorRevine punctului de referinţă reprezentativ (Bucureşti). Colectorii vor păstra confidenţialitatea datelor privind operatorii economici.2.9. Caracteristici ale preţuluiPreţurile medii săptămânale sunt colectate în fiecare zi a săptămânii anterioare de la operatori economici.Preţurile sunt exprimate în euro/kg şi euro/100 kg, fără TVA.Diseminare:- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- DADR-uri;- Organizaţia interprofesională "ProdCom-legume-fructe".Formularul nr. 3FIŞA DE COLECTARE A DATELORla import (de la colector)
  *Font 7*
  ┌────────────────────────┬──────┬───────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐│Fişa de colectare │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┤│Piaţa │ │ │ Data │├────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤│Nume colector │ │ │ │ │ │├───┬────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ │Importator/Angrosist│Produs│Origine│Descriere (Categoriile │Preţ colectat lei/kg│Cantitate (în tone)││ │ │ │ │calitative I şi a II-a)│ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 6.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 7.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 8.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ 9.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│10.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│11.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│12.│ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────┼──────┼───────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│...│ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────┴──────┴───────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘Semnătură colector .............Formularul nr. 4FIŞA DE TRANSMISIEa datelor privind importurile de la colector la Direcţia politicide piaţă în sectorul culturi horticole┌──────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────┬──────────────┐│Fişa de transmisie│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤│Piaţa-nume │ │ │Data │ │├──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤│Nume colector │ │ │ │ │├──────────┬───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤│Ex. │ │ │ │ │ │├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤│ Produs │Origine│Preţ minim│Preţ maxim│Preţ mediu ponderat│Cantitate/tone│├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤├──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┤└──────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────────┴──────────────┘Semnătură colector .............Formularul nr. 5LISTA COEFICIENŢILOR DE CORECŢIE PENTRU ROMÂNIAa produselor din clasa a II-a - legume-fructe prevăzute înRegulamentul (CE) nr. 877/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007
  Nume produs Valoare condiţionare lei/100 kg
  Tomate 40
  Vinete 10
  Castraveţi 30
  Ardei 10
  Fasole 20
  Usturoi 50
  Morcov 20
  Ceapă 20
  Mere 40
  Prune 20
  Cireşe 20
  Pepene 10
  Formularul nr. 6Anexa XV - REGULAMENTUL (CE) NR. 1.580/2007 (TEXT CONSOLIDAT) - fructele şi legumele pentru care este necesară colectarea cantităţilor şi preţurilorPartea A
  *Font 9*
  Codul Descriere produs Perioada de aplicaţie
  07020000 Tomate Tot anul
  07070005 Castraveţi Tot anul
  07099080 Anghinare 1 noiembrie-30 iunie
  07099070 Dovlecei Tot anul
  08051020 Portocale dulci şi proaspete 1 decembrie-31 mai
  08052010 Clementine 1 noiembrie-sfârşitul lunii februarie
  08052030 08052050 08052070 08052090 Mandarine (inclusiv tangerine şi Satsuma) şi hibrizi citrici similari 1 noiembrie-sfârşitul lunii februarie
  08055010 Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum) 1 iunie-31 mai
  08061010 Struguri de masă 21 iulie-20 noiembrie
  080810 Mere 1 iulie-30 iunie
  08082050 Pere 1 iulie-30 aprilie
  08091000 Caise 1 iunie-31 iulie
  08092095 Cireşe, altele decât vişinele 21 mai-10 august
  08093010 Piersici, nectarine 11 iunie-30 septembrie
  08094005 Prune 11 iunie-30 septembrie
  Partea B
  *Font 9*
  Codul Descriere produs Perioada de aplicaţie
  0707000510 Castraveţi destinaţi procesării 1 mai-31 octombrie
  08092005 Vişine (Prunus cerasus) 21 mai-10 august
  ----