METODOLOGIE din 4 iulie 2008de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la lapte şi produse lactate
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  1. Subiect1.1. Preţul mediu lunar al laptelui crud, plătit producătorului de către cumpărător (procesator sau centru de colectare), în acord cu cap. III art. 6(2) din Regulamentul CE nr. 562/2005 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.1.2. Preţul mediu săptămânal al produselor lactate, la poarta fabricii, altele decât brânzeturile, a căror producţie naţională depăşeşte 2% din producţia comunitară, conform cap. III art. 6(1) din Regulamentul CE nr. 562/2005 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008.1.3. Preţul mediu săptămânal al brânzeturilor, la poarta fabricii, a căror producţie depăşeşte 8% din producţia naţională totală, conform cap. III art. 6(1) din Regulamentul CE nr. 562/2005 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008.2. Furnizorii de date sunt unităţile cumpărătoare- pentru lapte: procesatorii şi centrele independente de colectare înregistraţi în Sistemul cotei de lapte;- pentru produsele lactate: procesatorii de lapte.3. Responsabilitatea furnizării de dateResponsabilitatea raportării datelor revine: unităţilor de procesare şi centrelor înregistrate în Sistemul cotei de lapte.4. Forma de colectare a datelorDatele vor fi colectate în format electronic prin intermediul SIPPAA.5. Caracteristicile eşantioanelor:- pentru preţul laptelui, toţi procesatorii şi centrele de colectare;- pentru produse lactate, toţi procesatorii de lapte;- pentru brânzeturi, toţi procesatorii de lapte.6. Modul de transmitere a datelorFiecare procesator şi centru de colectare se poate loga la sistem cu un username şi o parolă. Procesatorii şi centrele de colectare care au acces la sistemul informatic vor descărca formularul, îl vor completa şi îl vor trimite în format electronic prin intermediul sistemului informatic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Datele se preiau şi se prelucrează de către personalul desemnat din cadrul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic.7. Descrierea formularelorFormularele nr. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.8. Furnizarea datelor:- lunar, preţul laptelui crud şi al produselor lactate până în data de 5 a lunii;- săptămânal, lunar şi anual, în funcţie de produs, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 562/2005 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie, în sectorul lapte şi produse lactate.9. Caracteristici ale preţului9.1. Preţul laptelui achiziţionat în luna anterioară raportării:- este exprimat în lei/kg;- valoarea (suma) plătită de către cumpărător pentru cantitatea de lapte crud livrată de producător în luna precedentă raportării, valoarea laptelui crud nu include taxe (TVA) şi alte costuri (cheltuieli de transport, încărcare, manipulare, depozitare, asigurări etc.);- se evaluează ca medie ponderată pentru luna precedentă.9.2. Preţul produselor lactate comercializate în săptămâna anterioară raportării:- este exprimat în lei/kg;- reprezintă media ponderată a preţurilor la produse lactate pentru săptămâna precedentă;- reprezintă preţul de valorificare a produsului de către procesator la poarta fabricii, fără (TVA) şi alte costuri (cheltuieli de transport, încărcare, manipulare, depozitare, asigurări etc.), în acord cu anexa VI la Regulamentul CE nr. 562/2005, pentru săptămâna anterioară raportării.10. Furnizorii de dateProcesatorii şi centrele de colectare aprobate în baza deciziei emise de către Departamentul de administrare a cotei de lapte (DACL)11. Responsabilitatea furnizării de dateÎn funcţie de produs, revine cumpărătorilor care funcţionează în sistemul cotelor de lapte, aprobaţi de către DACL: unităţile procesatoare sau centrele independente de colectare.12. Caracteristicile eşantioanelorToţi cumpărătorii aprobaţi de către DACL (unităţile procesatoare sau centrele independente de colectare)13. Clasificare●lapte crud (materie primă):- conform standardului Uniunii Europene;- conform standardului perioadei de tranziţie prevăzut în derogările Tratatului de aderare la Uniunea Europeană;●produse lactate:- lapte praf degresat;- lapte praf integral;- caşcaval (cu perioadă de maturare mai mare de 60 de zile);- caşcaval;- telemea;- brânză fermentată;- brânză proaspătă;- unt cod NC 0405 10 19 (natural din lapte cu un conţinut de grăsime cuprins între 80 şi 85%, ambalat în cantităţi de peste 1 kg).14. Difuzare:- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- pentru publicaţia naţională, preţurile pe regiuni;- Patronatul laptelui.  +  Anexa la metodologie(Se completează de către procesator.)Denumirea procesatorului: ....................Formularul nr. 1Codul CIF:PLĂŢILE CĂTRE PRODUCĂTORII DE LAPTEValoarea laptelui preluat (luna/anul) ................../200 ...
  *Font 7*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Preţul laptelui "conform" (sub 100.000 NTG şi sub 400.000 NCS) şi conţinutul de grăsime şi proteină │├────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┤│Codul produsului│Cantitate│Proteină (unităţi proteină)│Grăsime (unităţi grăsime)│Preţ mediu (lei/kg)│├────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤├────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤├────────────────┴─────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Preţul pentru laptele "conform" Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului ││ nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii şi ││ salubrităţii laptelui materie primă (sub 1.000.000 NTG şi sub 600.000 NCS) şi conţinutul de ││ grăsime şi proteină până la 31 decembrie 2008 │├────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┤│Codul produsului│Cantitate│Proteină (unităţi proteină)│Grăsime (unităţi grăsime)│Preţ mediu (lei/kg)│├────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤├────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤├────────────────┴─────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Preţul pentru laptele "conform" Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi ││ mediului nr. 1.106/2003 (sub 500.000 NTG şi sub 400.000 NCS) şi conţinutul de grăsime şi ││ proteină între 01 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 │├────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┤│Codul produsului│Cantitate│Proteină (unităţi proteină)│Grăsime (unităţi grăsime)│Preţ mediu (lei/kg)│├────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤├────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤└────────────────┴─────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘Formularul nr. 2(Se completează de către procesator.)Denumirea procesatorului: ..................Codul CIF:PLĂŢILE SĂPTĂMÂNALE DE LA PROCESATORI
  *Font 7*
  Codul Denumirea sortimentului (preţuri la poarta fabricii) Preţul per kg (lei) Cantitatea sortimentului Total lei (col. 2 x col. 3)
  0 1 2 3 4
  Lapte praf
  degresat
  integral
  Telemea
  proaspătă
  maturată
  Caşcaval
  Semidur
  (Dalia)
  (Rucăr)
  Dur
  Foarte dur
  Brânză topită
  Brânză (proaspătă) de vacă
  Brânză de burduf
  Alte sortimente
  NOTĂ: Numai pentru sortimentele de brânzeturi care depăşesc 8% din producţia naţională.----