METODOLOGIE din 4 iulie 2008de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la zahăr
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  1. SubiectSistemul de comunicare a preţurilor de comercializare practicat de fabricile de zahăr din sfecla de zahăr, rafinării şi utilizatorii industriali, conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.2. Definiţia produsului:- zahăr alb, de calitate standard, obţinut din sfecla de zahăr;- zahăr alb rafinat din trestie de zahăr;- zahăr industrial.3. Definiţia indicatorilor ce se colectează:- cantitatea de zahăr alb obţinută din sfecla de zahăr, cantitatea de zahăr alb rafinat din trestie de zahăr comercializată pe luna anterioară, precum şi cantitatea de zahăr industrial;- preţul de comercializare franco fabrică (fără TVA şi fără cheltuieli de transport) pentru zahărul comercializat, previziunile pentru luna în curs şi următoarele două luni.4. Fluxul informaţiilor4.1. Lunar, până pe data de 15, fabricile procesatoare de sfeclă de zahăr, rafinăriile şi utilizatorii industriali raportează către Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp cantitatea de zahăr alb obţinut din sfecla de zahăr, cantitatea de zahăr alb rafinat din trestie de zahăr, precum şi cantitatea de zahăr industrial, vândute pe luna anterioară şi cele previzionate pe luna în curs şi pe următoarele două luni, precum şi preţul franco fabrică. Datele solicitate vor fi transmise în format electronic, prin completarea formularului nr. 1.4.2. Lunar, informaţiile colectate de la fabrici, rafinării şi utilizatori industriali (total cantitate vândută şi preţ franco fabrică) pentru zahăr alb procesat din sfeclă de zahăr, zahăr alb rafinat din trestie de zahăr şi zahăr industrial sunt prelucrate la nivelul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, conform formularului nr. 2.4.3. Informaţiile finale (formularul nr. 2) se transmit Comisiei Europene până la sfârşitul fiecărei luni, în format electronic, de către persoanele responsabile din cadrul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi de câmp.4.4. Formularele nr. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.5. Furnizorii de date: operatorii economici (fabrici de prelucrare a sfeclei de zahăr - Societatea Comercială "Zahărul Ludus" - S.A., rafinării - Societatea Comercială "Marr Sugar" - S.A.; Societatea Comercială "Zahărul Corabia" - S.A.; Societatea Comercială "Zahărul Liesti" - S.A.; Societatea Comercială "Zahăr Călăraşi", mixte - care procesează atât zahăr din sfecla de zahăr, cât şi zahăr din trestie de zahăr - Societatea Comercială "Zahărul Oradea" - S.A.; Societatea Comercială "Agrana România"; Societatea Comercială "Fabrica de zahăr Bod" - S.A. şi utilizatori industriali - Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.), care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de procesare, comercializare a zahărului alb, care achiziţionează sfeclă de zahăr direct de la producătorii agricoli pe bază de contract sau zahărul brut din import, conform Acordului interprofesional, raportează cantitatea de zahăr procesată (tone) şi preţul de livrare franco fabrică (lei/tonă fără TVA).6. Responsabilitatea furnizării de date: revine operatorilor economici, respectiv fabricilor de zahăr, rafinăriilor şi utilizatorilor industriali.7. Modul de transmitere: pe suport electronic8. Difuzarea:- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene DG-AGRI Bruxelles- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Patronatul Zahărului din România- Federaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România  +  Anexa la metodologieFormularul nr. 1(Se completează de operatorul economic.)(Societatea Comercială ..................................)
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ │ │ Cantitate │Cantitate previzionată*) a fi vândută (tone)│ Preţ luna │Preţ previzionat*) (franco/fabrică) (lei/t)││Nr. │ │vândută/luna├──────────────┬─────────────┬───────────────┤ anterioară ├──────────────┬─────────────┬──────────────┤│crt.│ Produs │ anterioară │ Luna în curs │ Luna │ Luna │ (franco/ │ Luna în curs │ Luna │ Luna ││ │ │ (tone) │ │ următoare I │ următoare II │fabrică) (lei/t)│ │ următoare I │ următoare II │├────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤│ 1. │Zahăr alb obţinut│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din sfeclă │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de zahăr │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤│ 2. │Zahăr alb rafinat│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din trestie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de zahăr │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤│ 3. │Zahăr industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘ Notă *) Exemplu de raportare: - luna anterioară = mai;- luna în curs = iunie;- luna următoare I = iulie;- luna următoare II = august.Formularul nr. 2(Se completează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.)
  Producători Cantitate (t) Preţ mediu (euro/t) Abaterea standard Număr de producători
  Date curente - zahar vândut- zahăr industrialPreviziuni luna în curs - zahăr vândut- zahăr industrialPreviziuni luna viitoare I - zahăr vândut- zahăr industrialPreviziuni luna viitoare II - zahăr vândut- zahăr industrialUtilizatori industriali
  Cantitate (t) Preţ mediu (euro/t) Abaterea standard Număr de producători
  Date curente - zahar vândut- zahăr industrialPreviziuni luna în curs - zahăr vândut- zahăr industrialPreviziuni luna viitoare I - zahăr vândut- zahăr industrialPreviziuni luna viitoare II- zahăr vândut- zahăr industrial----