METODOLOGIE din 4 iulie 2008de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor pe piaţa cerealelor şi oleaginoaselor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  1. SubiectInformaţii de piaţă săptămânale, referitoare la preţul mediu de vânzare (fără TVA) şi cantităţile tranzacţionate pentru cereale şi/sau oleaginoase, în acord cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.465/2006 , prin care se specifică obligativitatea raportării preţurilor către Comisia Europeană şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.2. Furnizorii de dateUnităţile de raportare sunt: producătorii, depozitarii, comercianţii şi procesatorii reprezentativi pe piaţa agricolă, care pe parcursul unui an comercial (1 iulie - 30 iunie) produc, depozitează, comercializează sau procesează peste 1.000 tone cereale şi peste 50 tone oleaginoase, care împreună reprezintă cel puţin 60% din piaţa cerealelor şi oleaginoaselor pe judeţ. Aceste unităţi de raportare sunt stabilite şi notificate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene (DADR -uri).3. Caracteristici ale preţuluiPreţul cerealelor şi/sau oleaginoaselor tranzacţionate în săptămâna anterioară raportării, de la furnizorii de date, pentru fiecare cereală şi/sau oleaginoasă:- la poarta fermei, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru producători;- franco depozit, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru depozitari/comercianţi;- la poarta fabricii, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru procesatori;- port Constanţa şi alte porturi maritime şi fluviale, exprimat în dolari S.U.A./tonă, preţuri de export în condiţiile de livrare FOB.4. Clasificarea produselor- grâu pentru panificaţie;- grâu pentru furaj;- orz pentru furaj;- orz pentru bere;- porumb boabe;- orez cu bob rotund (varietatea japonica), din care: - nedecorticat;- albit;- orez cu bob lung (varietatea indica), din care: - nedecorticat;- albit;- floarea-soarelui boabe;- soia boabe;- rapiţă boabe.5. Responsabilitatea furnizării de date revine operatorilor economici din sectoarele de producere, depozitare, comercializare şi procesare.6. Forma de colectare a datelorDatele se colectează:6.1. de pe pieţele reprezentative pentru cereale şi/sau oleaginoase, definite în funcţie de potenţialul de producţie, capacităţi de depozitare, necesarul de consum, astfel:- Banat (Arad, Bihor, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Satu Mare, Timiş);- Oltenia (Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman);- Muntenia (Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea, Vrancea).Colectarea datelor din judeţele pieţelor reprezentative se face de către DADR-uri, prin sistemul informaţional.6.2. Din portul Constanţa şi alte porturi maritime şi fluviale, pentru exportul de cereale şi/sau oleaginoaseSituaţia exporturilor de cereale şi/sau oleaginoase din portul Constanţa şi alte porturi maritime şi fluviale este transmisă săptămânal, în fiecare marţi, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, prin sistemul informaţional, de către Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, în baza Adresei nr. 122.034 din 15 ianuarie 2008.Datele sunt înscrise în formularul nr. 3 şi transmise Comisiei Europene.7. Fluxul informaţiilor7.1. Furnizorii de date stabiliţi au obligaţia de a raporta, în fiecare zi de luni, datele referitoare la preţurile de piaţă şi cantităţile de cereale şi/sau oleaginoase tranzacţionate pentru săptămâna anterioară comunicării la DADR-urile din judeţele pieţelor reprezentative.Informaţiile primare privind piaţa cerealelor şi/sau a oleaginoaselor, primite de la unităţile de raportare, sunt verificate şi prelucrate în cadrul DADR-urilor de funcţionarii responsabili cu colectarea şi prelucrarea datelor referitoare la piaţa cerealelor şi/sau oleaginoaselor (denumiţi raportori), desemnaţi prin decizie şi care au acces la sistemul electronic de raportare.Preţurile (la poarta fermei, franco depozit şi la poarta fabricii) calculate ca medie ponderată a preţurilor comunicate de furnizorii de date se transmit conform Formularului nr. 1 până marţi, ora 12,00, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, în format electronic, în vederea asigurării confidenţialităţii datelor şi informaţiilor individuale.Datele transmise de DADR-uri din judeţele pieţelor reprezentative sunt centralizate de Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp conform formularului nr. 2, rezultând un preţ mediu săptămânal pe fiecare piaţă reprezentativă.Preţurile medii săptămânale sunt înscrise în formularul nr. 3 şi se transmit în format electronic la Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles, de către persoanele responsabile din cadrul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi de câmp.7.2. Formularele nr. 1-3 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.8. Modul de transmitere a datelor: pe suport electronic9. Furnizarea datelor: conform Regulamentului (CE) nr. 1.465/2006 10. Difuzare: - DG-AGRI Bruxelles;- site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- asociaţii participante la sistem;- rapoarte săptămânale.  +  Anexa la metodologieFormularul nr. 1(Se completează de raportor.)Săptămâna nr. .../ an.............Data comunicării ................Judeţul .................................
  Operatorul economic
  Nr. Produsul
  crt. Cantitatea tranzacţionatăPreţul achiziţiei
  - tone - - lei/tonă -
  1. Grâu pentru panificaţie
  2. Grâu pentru furaj
  3. Orz pentru bere
  4. Orz pentru furaj
  5. Porumb
  6. Orez cu bob rotund
  7. Orez cu bob lung
  8. Floarea-soarelui
  9. Soia
  10. Rapiţă
  Cantitatea raportată pe judeţ reprezintă suma cantităţilor colectate, iar preţul rezultă prin calculul mediei ponderate.Formularul nr. 2(Se completează la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.)PREŢURI DE PIAŢĂDenumirea produsului ...............An ........./săptămâna ...............Data comunicării: ......................
  *Font 7*
  Producători Depozitari/Comercianţi Procesatori
  Nr.
  crt. Judeţul Cantitate Preţ la poartaValoare Cantitate Preţ francoValoare Cantitate Preţ Valoare
  tranzacţionată fermei tranzacţionată depozit tranzacţionată
  - t - - lei/t - - lei - - t - - lei/t - - lei - - t - - lei/t -- lei -
  1. Arad
  2. Bihor
  3. Caraş-Severin
  4. Gorj
  5. Mehedinţi
  6. Satu Mare
  7. Timiş
  Banat
  1. Argeş
  2. Dâmboviţa
  3. Dolj
  4. Giurgiu
  5. Olt
  6. Prahova
  7. Teleorman
  Oltenia
  1. Brăila
  2. Buzău
  3. Călăraşi
  4. Constanţa
  5. Galaţi
  6. Ialomiţa
  7. Tulcea
  8. Vrancea
  Muntenia
  Formularul se completează pentru fiecare produs specificat în formularul nr. 1.Formularul nr. 3(Se completează la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.)Product ........Week ...........Date: ..........
  *Font 7*
  Producers Storage/Traders Processors
  Reprezentative
  Market QuantityFarm price Euro/toneQuantityFranco priceEuro/toneQuantity Price Euro/
  traded without VAT traded traded tone
  - t - - lei/t - - t - - lei/t - - t - - lei/t -
  Banat
  Oltenia
  Muntenia
  Formularul se completează pentru fiecare produs specificat în formularul nr. 1.PORT CONSTANŢAWeek ..................Date: .................
  *Font 7*
  ┌─────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────┐│Code delivery│Cod merchendise│Commercial name│Customs│Quantity tons│Value ($)│Price dolari S.U.A./t││ │ │ of goods │ │ │ │ │├─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┤├─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┤├─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┤└─────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────────────────┘----