ORDIN nr. 2.260 din 18 aprilie 2008privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 17 iulie 2008    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia monumente istorice şi arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuBucureşti, 18 aprilie 2008.Nr. 2.260.  +  AnexăNORMA 18/04/2008