ORDIN Nr. 559 din 14 noiembrie 1996privind completarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr.599/14.11.1996
  • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 2.112/19.11.1996
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 4 decembrie 1996    Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă completarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul nr. 138/1.949/1995 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie cuprinse în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.Ministru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuPreşedintele ComisieiNaţionale pentru Statistica,Alexandru Radocea  +  Anexa 1 LISTAocupatiilor care urmează a fi incluse în Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.)1. Art director pag. 127 - cod 2452102. Operator poliesteri armati pag. 271 - cod 815209cu fibra de sticlă3. Consilier de proprietate pag. 119 - cod 241918industriala autorizat 4. Pedagog de recuperare pag. 180 - cod 3330035. Librar-şef pag. 84 - cod 1229456. Şef atelier decorator pag. 84 - cod 1229467. Gardian feroviar pag. 215 - cod 5169058. Pedagog social pag. 191 - cod 3460029. Modificarea denumirii grupei de baza 5133 din "Ingrijitoare ladomiciliu" în "Personal specializatpentru îngrijire şi supraveghere ladomiciliu" pag. 211.----------------