LEGE nr. 141 din 10 iulie 2008pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 4 litera a) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 10 iulie 2002, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. strategiei de securitate naţională a României şi a strategiei naţionale de apărare a ţării;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 10 iulie 2008.Nr. 141.---------