DECRET-LEGE nr. 144 din 11 mai 1990privind prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 12 mai 1990    Pentru a se asigura condiţiile necesare utilizării corespunzătoare a personalului şi salarizarii acestuia potrivit activităţii desfăşurate, precum şi în vederea constituirii unui fond central, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Prevederile Decretului-lege nr. 25 din 14 ianuarie 1990 se aplică în continuare pînă la data de 30 iunie 1990.Fondul de salarii pentru personalul stabilit de conducerea întreprinderii ca nefiind necesar să fie prezent în unitate şi rămîne la domiciliu, în condiţiile prevăzute la art. 3 din Decretul-lege nr. 25 din 14 ianuarie 1990, se eliberează de bănci în afară normativului de salarizare stabilit pe unitate şi se suporta direct din cheltuielile de producţie la unităţile economice sau din bugetul de venituri şi cheltuieli la celelalte unităţi.  +  Articolul 2Începînd cu data de 1 mai 1990, toate unităţile economice şi bugetare de stat, unităţile particulare, cooperatiste, precum şi persoanele fizice care utilizează munca salariata, vor contribui la constituirea unui fond centralizat care va fi gestionat de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Fondul se constituie prin aplicarea unei cote de 2,5% asupra fondului de salarii realizat, suportindu-se din cheltuielile de producţie sau, după caz, din alocaţii bugetare.Sumele rezultate prin aplicarea prevederilor alin. 2 se virează lunar în contul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, care le va utiliza conform legii. PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU----------------------