HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B şi C. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3.  +  Articolul 2 (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3. (2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare. (3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se utilizează în unităţi sanitare cu paturi, pe perioada spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum şi pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare.  +  Articolul 3 (1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B şi secţiunile C1 şi C3 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. (2) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor tehnice de realizare a acestora.  +  Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) şi norme metodologice privind implementarea acestora.  +  Articolul 5Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care va intra în vigoare la data de 15 iulie 2008.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 9 iulie 2008.Nr. 720.  +  Anexa
                                     SUBLISTA A
                       DCI-uri corespunzătoare medicamentelor
                     de care beneficiază asiguraţii în tratamentul
                   ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul
                                   de referinţă
   
  Nr. DCI COD ATC
  1 Ranitidinum A02BA02
  2 Famotidinum A02BA03
  3 Nizatidinum A02BA04
  4 Omeprazolum A02BC01
  5 Lansoprazolum A02BC03
  6 Mebeverinum A03AA04
  7 Trimebutinum A03AA05
  8 Papaverini hydrochloridum A03AD01
  9 Metoclopramidum A03FA01
  10 Domperidonum A03FA03
  11 Acidum ursodeoxycholicum* A05AA02
  12 Lactulosum A06AD11
  13 Nystatinum A07AA02
  14 Sulfasalazinum A07EC01
  15 Mesalazinum** A07EC02
  16 Acenocoumarolum B01AA07
  17 Ticlopidinum^1 B01AC05
  18 Phytomenadionum B02BA01
  19 Ferrosi sulfas B03AA07
  20 Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat B03AB05
  21 Combinaţii (ferrosi sulfas+acidum ascorbicum) B03AEN1
  22 Acidum folicum B03BB01
  23 Digoxinum C01AA05
  24 Chinidini sulfas C01BA01
  25 Propafenonum C01BC03
  26 Amiodaronum C01BD01
  27 Nitroglycerinum C01DA02
  28 Isosorbidi dinitras C01DA08
  29 Isosorbidi mononitras C01DA14
  30 Alprostadilum (concentraţie 20 mcg***) C01EA01
  31 Trimetazidinum C01EB15
  32 Methyldopum C02AB01
  33 Clonidinum C02AC01
  34 Doxazosinum C02CA04
  35 Hydrochlorothiazidum C03AA03
  36 Indapamidum C03BA11
  37 Furosemidum C03CA01
  38 Spironolactonum C03DA01
  39 Combinaţii (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
  40 Pentoxifyllinum (concentraţie = 400 mg) C04AD03
  41 Propranololum C07AA05
  42 Sotalolum C07AA07
  43 Metoprololum C07AB02
  44 Atenololum C07AB03
  45 Betaxololum C07AB05
  46 Bisoprololum C07AB07
  47 Carvedilolum C07AG02
  48 Amlodipinum C08CA01
  49 Felodipinum C08CA02
  50 Nifedipinum (forma retard) C08CA05
  51 Diltiazemum C08DB01
  53 Captoprilum C09AA01
  54 Enalaprilum C09AA02
  55 Lisinoprilum C09AA03
  56 Ramiprilum C09AA05
  57 Quinaprilum C09AA06
  58 Fosinoprilum C09AA09
  59 Combinaţii (enalaprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA02
  60 Combinaţii (ramiprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA05
  61 Losartanum C09CA01
  62 Simvastatinum C10AA01
  63 Lovastatinum C10AA02
  64 Pravastatinum C10AA03
  65 Fenofibratum C10AB05
  66 Miconazolum D01AC02
  67 Bifonazolum D01AC10
  68 Aciclovirum D06BB03
  69 Hydrocortisonum D07AA02
  70 Betamethasonum D07AC01
  71 Miconazolum G01AF04
  72 Ergometrinum G02AB03
  73 Testosteronum* G03BA03
  74 Estradiolum* G03CA03
  75 Doxazosinum G04CAN1
  76 Methylprednisolonum (forma injectabilă)* H02AB04
  77 Prednisonum H02AB07
  78 Hydrocortisonum* H02AB09
  79 Doxycyclinum J01AA02
  80 Amoxicillinum J01CA04
  81 Phenoxymethylpenicillinum J01CE02
  82 Benzathini benzylpenicillinum J01CE08
  83 Oxacillinum J01CF04
  84 Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orală) J01CR02
  85 Cefalexinum J01DB01
  86 Cefadroxilum J01DB05
  87 Cefuroximum (forma orală) J01DC02
  88 Cefaclorum J01DC04
  89 Cefiximum J01DD08
  90 Sulfamethoxazolum+trimethoprimum J01EE01
  91 Erythromycinum J01FA01
  92 Clarithromycinum J01FA09
  93 Ofloxacinum (forma orală) J01MA01
  94 Ciprofloxacinum (forma orală) J01MA02
  95 Pefloxacinum (forma orală) J01MA03
  96 Norfloxacinum J01MA06
  97 Acidum nalidixicum J01MB02
  98 Metronidazolum J01XD01
  99 Tinidazolum J01XD02
  100 Ketoconazolum J02AB02
  101 Fluconazolum J02AC01
  102 Aciclovirum J05AB01
  103 Aminoglutethimidum L02BG01
  104 Indometacinum M01AB01
  105 Diclofenacum M01AB05
  106 Ketorolacum tromethamin M01AB15
  107 Aceclofenacum M01AB16
  108 Tenoxicamum M01AC02
  109 Meloxicamum M01AC06
  110 Ketoprofenum M01AE03
  111 Tetrazepamum M03BX07
  112 Allopurinolum* M04AA01
  113 Colchicinum M04AC01
  114 Pentazocinum N02AD01
  115 Tramadolum N02AX02
  116 Sumatriptanum* N02CC01
  117 Carbamazepinum N03AF01
  118 Gabapentinum N03AX12
  119 Haloperidolum N05AD01
  120 Diazepamum N05BA01
  121 Medazepamum* N05BA03
  122 Lorazepamum* N05BA06
  123 Bromazepamum* N05BA08
  124 Alprazolamum* N05BA12
  125 Nitrazepamum N05CD02
  126 Zopiclonum* N05CF01
  127 Zolpidemum* N05CF02
  128 Clomipraminum* N06AA04
  129 Amitriptylinum* N06AA09
  130 Doxepinum* N06AA12
  131 Fluoxetinum* N06AB03
  132 Citalopramum** N06AB04
  133 Paroxetinum* N06AB05
  134 Sertralinum* N06AB06
  135 Fluvoxaminum* N06AB08
  136 Mianserinum* N06AX03
  137 Mirtazapinum* N06AX11
  138 Venlafaxinum** N06AX16
  139 Neostigmini bromidum N07AA01
  140 Metronidazolum P01AB01
  141 Tinidazolum P01AB02
  142 Albendazolum P02CA03
  143 Levamisolum P02CE01
  144 Salbutamolum R03AC02
  145 Beclometasonum* R03BA01
  146 Budesonidum* R03BA02
  147 Ipratropii bromidum* R03BB01
  148 Salbutamolum R03CC02
  149 Theophyllinum (forma retard) R03DA0
  150 Codeinum R05DA04
  151 Chlorphenaminum R06AB04
  152 Cetirizinum R06AE07
  153 Ketotifenum R06AX17
  154 Ciprofloxacinum S01AX13
  155 Diclofenacum S01BC03
  156 Combinaţii (cloramphenicolum+bethametasonum) S01CA05
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienţii cu intoleranţă la acidum acetylsalicylicum.
                                    SUBLISTA B
                    DCI-uri corespunzătoare medicamentelor
                  de care beneficiază asiguraţii în tratamentul
                ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul
                                   de referinţă
   
  Nr. DCI COD ATC
  1 Pantoprazolum A02BC02
  2 Esomeprazolum A02BC05
  3 Sucralfatum A02BX02
  4 Bismuthi subcitras A02BX05
  5 Otilonium bromidum A03AB06
  6 Macrogolum*^2 A06AD15
  7 Rifaximinum A07AA11
  8 Budesonidum** A07EA06
  9 Racecadotrilum A07XA04
  10 Sibutraminum**** A08AA10
  11 Orlistatum**** A08AB01
  12 Rimonabantum**** A08AX01
  13 Alfacalcidolum A11CC03
  14 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**# A16AX01
  15 Dalteparinum**# B01AB04
  16 Enoxaparinum**# B01AB05
  17 Nadroparinum**# B01AB06
  18 Reviparinum**# B01AB08
  19 Tinzaparinum**# B01AB10
  20 Sulodexidum** B01AB11
  21 Clopidogrelum** B01AC04
  22 Triflusal B01AC18
  23 Combinaţii (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)** B01AC30
  24 Fondaparinux sodium**# B01AX05
  25 Complex de hidroxid de fier (III) sucroză B03AC02
  26 Mexiletinum C01BB02
  27 Ivabradinum** C01EB17
  28 Moxonidinum C02AC05
  29 Rilmenidinum C02AC06
  30 Prazosinum C02CA01
  31 Eplerenonum*# C03DA04
  32 Nicergolinum C04AE02
  33 Vincaminum C04AX07
  34 Ginkgo Biloba** C04AXN1
  35 Diosminum (combinaţii)** C05CA53
  36 Nebivololum C07AB12
  37 Combinaţii (bisoprololum+hydrochlorothiazidum) C07BB07
  38 Combinaţii (metoprololum+felodipinum) C07EBN1
  39 Lacidipinum C08CA09
  40 Lercanidipinum C08CA13
  41 Perindoprilum C09AA04
  42 Benazeprilum C09AA07
  43 Trandolaprilum C09AA10
  44 Zofenoprilum C09AA15
  45 Combinaţii (perindoprilum+indapamidum) C09BA04
  46 Combinaţii (quinaprilum+hydrochlorotiazidum) C09BA06
  47 Combinaţii (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA09
  48 Combinaţii (nitrendipinum+enalaprilum) C09BB02
  49 Combinaţii (verapamilum+trandolaprilum) C09BB10
  50 Valsartanum C09CA03
  51 Irbesartanum C09CA04
  52 Candesartanum cilexetil C09CA06
  53 Telmisartanum C09CA07
  54 Combinaţii (losartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA01
  55 Combinaţii (valsartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA03
  56 Combinaţii (irbersartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA04
  57 Combinaţii (telmisartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA07
  58 Combinaţii (valsartanum+amlodipinum) C09DB01
  59 Fluvastatinum C10AA04
  60 Atorvastatinum C10AA05
  61 Rosuvastatinum C10AA07
  62 Bezafibratum C10AB02
  63 Ciprofibratum C10AB08
  64 Acid omega-3-esteri etilici 90** C10AX06
  65 Ezetimibum C10AX09
  66 Combinaţii (ezetimibum+simvastatinum) C10BA02
  67 Combinaţii (atorvastatinum+amlodipinum) C10BX03
  68 Natamycinum D01AA02
  69 Terbinafinum D01BA02
  70 Calcipotriolum* D05AX02
  71 Combinaţii (calcipotriolum+betamethasonum)* D05AX52
  72 Acitretinum** D05BB02
  73 Acidum fusidicum D06AX01
  74 Combinaţii D06AXN1
  75 Sulfadiazinum D06BA01
  76 Podophyllotoxinum* D06BB04
  77 Imiquimodum* D06BB10
  78 Hydrocortisonum butyratum D07AB02
  79 Mometasonum D07AC13
  80 Methylprednisolonum aceponat D07AC14
  81 Fluticasonum D07AC17
  82 Clobetasolum* D07AD01
  83 Combinaţii (acidum fusidicum+hydrocortisonum) D07CA01
  84 Combinaţii (acidum fusidicum+betamethasonum) D07CC01
  85 Combinaţii (mometasonum+acidum salicilicum) D07XC03
  86 Combinaţii (isotretinoinum+eritromicinum) D10AD54
  87 Acidum azelaicum D10AX03
  88 Isotretinoinum** D10BA01
  89 Natamycinum G01AA02
  90 Combinaţii G01AA51
  91 Fenticonazolum G01AF12
  92 Butoconazolum G01AF15
  93 Combinaţii (metronidazolum+clotrimazolum) G01AF20
  94 Nifuratelum G01AX05
  95 Cabergolinum* G02CB03
  96 Lynestrenolum* G03AC02
  97 Levonorgestrelum***# G03AC03
  98 Estriolum* G03CA04
  99 Promestrienum* G03CA09
  100 Progesteronum* G03DA04
  101 Dydrogesteronum* G03DB01
  102 Lynestrenolum* G03DC03
  103 Tibolonum** G03DC05
  104 Combinaţii** G03FA01
  105 Combinaţii** G03FA14
  106 Estradiolumvalerat+dienogest** G03FA15
  107 Combinaţii** G03FA17
  108 Combinaţii** G03FB01
  109 Combinaţii** G03FB05
  110 Combinaţii** G03FB08
  111 Follitropinum alfa****# G03GA05
  112 Follitropinum beta****# G03GA06
  113 Lutropina alfa****# G03GA07
  114 Clomifenum G03GB02
  115 Raloxifenum G03XC01
  116 Oxybutyninum G04BD04
  117 Tolterodinum**# G04BD07
  118 Solifenacinum succinate**# G04BD08
  119 Trospium G04BD09
  120 Alfuzosinum G04CA01
  121 Tamsulosinum G04CA02
  122 Finasteridum* G04CB01
  123 Dutasteridum* G04CB02
  124 Tetracosactidum H01AA02
  125 Somatropinum***# H01AC01
  126 Ganirelixum***# H01CC01
  127 Cetrorelixum***# H01CC02
  128 Fludrocortisonum H02AA02
  129 Betamethasonum H02AB01
  130 Prednisolonum H02AB06
  131 Carbimazolum H03BB01
  132 Thiamazolum H03BB02
  133 Calcitoninum (somon) H05BA01
  134 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
  135 Sultamicillinum J01CR04
  136 Cefprozilum J01DC10
  137 Ceftibutenum J01DD14
  138 Spiramycinum J01FA02
  139 Azithromycinum J01FA10
  140 Clindamycinum (forma orală) J01FF01
  141 Levofloxacinum (forma orală) J01MA12
  142 Moxifloxacinum (forma orală) J01MA14
  143 Itraconazolum* J02AC02
  144 Valacyclovirum* J05AB11
  145 Brivudinum*# J05ABN1
  146 Cyclophosphamidum (forma orală)* L01AA01
  147 Leuprorelinum***# L02AE02
  148 Goserelinum***# L02AE03
  149 Triptorelinum***# L02AE04
  150 Azathioprinum* L04AX01
  151 Piroxicamum M01AC01
  152 Lornoxicamum M01AC05
  153 Dexketoprofenum M01AE17
  154 Celecoxibum M01AH01
  155 Etoricoxibum M01AH05
  156 Glucosaminum M01AX05
  157 Nimesulidum M01AX17
  158 Baclofenum M03BX01
  159 Acidum alendronicum* M05BA04
  160 Acidum ibandronicum* M05BA06
  161 Acidum risedronicum* M05BA07
  162 Combinaţii (acidum alendronicum + colecalciferolum)* MO5BB03
  163 Strontium ranelatum* M05BX03
  164 Oxycodonum*# N02AA05
  165 Dihydrocodeinum* N02AA08
  166 Combinaţii (tramadolum + paracetamolum) N02AX52
  167 Clonazepamum N03AE01
  168 Pregabalinum**# N03AX16
  169 Biperidenum N04AA02
  170 Pramipexolum* N04BC05
  171 Piribedilum** N04BC08
  172 Tiapridum N05AL03
  173 Buspironum N05BE01
  174 Maprotilinum* N06AA21
  175 Escitalopramum** N06AB10
  176 Trazodonum** N06AX05
  177 Tianeptinum** N06AX14
  178 Milnacipranum** N06AX17
  179 Duloxetinum** N06AX21
  180 Bupropionum**# N06AXN1
  181 Pramiracetamum**# N06BX16
  182 Vinpocetinum N06BX18
  183 Betahistinum N07CA01
  184 Combinaţii (cinarizina + dimenhidrinatum) N07CA52
  185 Hidrolizat din creier de porcină** N07XN01
  186 Hydroxychloroquinum P01BA02
  187 Fenoterolum R03AC04
  188 Budesonidum (spray nazal)* R01AD05
  189 Fluticasonum (spray nazal)* R01AD08
  190 Mometasonum (spray nazal)* R01AD09
  191 Combinaţii (fenoterolum + ipratropium)* R03AK03
  192 Combinaţii (salmeterolum + fluticasonum)* R03AK06
  193 Combinaţii (budesonidum + formoterolum)* R03AK07
  194 Fluticasonum* R03BA05
  195 Mometasonum* R03BA07
  196 Ciclesonidum * R03BA08
  197 Tiotropium * R03BB04
  198 Aminophyllinum R03DA05
  199 Montelukastum* R03DC03
  200 Fenspiridum R03DX03
  201 Erdosteinum R05CB15
  202 Dextromethorphanum R05DA09
  203 Levocetirizinum R06AE09
  204 Fexofenadinum R06AX26
  205 Desloratadinum R06AX27
  206 Gentamicinum S01AA11
  207 Tobramycinum S01AA12
  208 Netilmicinum S01AA23
  209 Ofloxacinum S01AX11
  210 Dexamethasonum S01BA01
  211 Betamethasonum S01BA06
  212 Combinaţii (netilmicinum + dexamethasonum) S01CA01
  213 Combinaţii (tobramycinum + dexametazonum) S01CA01
  214 Combinaţii (chloramphenicolum+ dexamethasonum) S01CA01
  215 Olopatadinum S01GX09
  216 Retinolum S01XA02
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.                                   SUBLISTA C               DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care              beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%                                   SECŢIUNEA C1               DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care               beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu              al unor grupe de boli în regim de compensare 100%                            din preţul de referinţă 
  COD G DCI COD ATC
  G1 Insuficienţa cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)
  1 Acenocoumarolum B01AA07
  2 Digoxinum C01AA05
  3 Hydrochlorothiazidum C03AA03
  4 Furosemidum C03CA01
  5 Spironolactonum C03DA01
  6 Metoprololum C07AB02
  7 Bisoprololum C07AB07
  8 Nebivololum** C07AB12
  9 Carvedilolum C07AG02
  10 Captoprilum C09AA01
  11 Enalaprilum C09AA02
  12 Lisinoprilum C09AA03
  13 Ramiprilum C09AA05
  14 Valsartanum** C09CA03
  15 Candesartanum cilexetil** C09CA06
  G2 Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare
  1 Acenocoumarolum* B01AA07
     Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie şi    chirurgie cardiacă şi a vaselor mari. 
  G3 Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)
  1 Clopidogrelum (cel mult 9 luni)*** B01AC04
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie. 
  G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D
  1 Epoetinum alfa** B03XA01
  2 Epoetinum beta** B03XA01
  3 Ribavirinum**** J05AB04
  4 Lamivudinum**** J05AF05
  5 Adefovirum dipivoxilum**** J05AF08
  6 Entecavirum**** J05AF10
  7 Filgrastimum(G-CSF)** L03AA02
  8 Interferonum alfa-2a**** L03AB04
  9 Interferonum alfa-2b**** L03AB05
  10 Peginterferon alfa-2b**** L03AB10
  11 Peginterferon alfa-2a**** L03AB11
  12 Amantadinum** N04BB01
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea    gastroenterologie/boli infecţioase şi nefrologie (doar pentru pacienţii    cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice). 
  G5 Hepatita autoimună
  1 Methylprednisolonum H02AB04
  2 Prednisolonum H02AB06
  3 Azathioprinum * L04AX01
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea    gastroenterologie. 
  G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică şi ciroze de alte etiologii cu colestază
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea    gastroenterologie. 
  G7 Ciroza hepatică
  1 Lactulosum* A06AD11
  2 Rifaximinum* A07AA11
  3 Epoetinum alfa** B03XA01
  4 Epoetinum beta** B03XA01
  5 Furosemidum C03CA01
  6 Spironolactonum C03DA01
  7 Prednisolonum H02AB06
  8 Ribavirinum**** J05AB04
  9 Lamivudinum**** J05AF05
  10 Adefovirum dipivoxilum**** J05AF08
  11 Entecavirum**** J05AF10
  12 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
  13 Interferonum alfa-2a**** L03AB04
  14 Interferonum alfa-2b**** L03AB05
  15 Peginterferon alfa-2b**** L03AB10
  16 Peginterferon alfa-2a**** L03AB11
  17 Amantadinum** N04BB01
     Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea   gastroenterologie sau boli infecţioase. 
  G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice
  1 Ondansetronum** A04AA01
  2 Granisetronum** A04AA02
  3 Palonosetronum** A04AA05
  4 Epoetinum alfa*** B03XA01
  5 Epoetinum beta*** B03XA01
  6 Darbepoetinum alfa*** B03XA02
  7 Cyproteronum** G03HA01
  8 Dexamethasonum H02AB02
  9 Itraconazolum J02AC02
  10 Voriconazolum** J02AC03
  11 Posaconazolum** J02AC04
  12 Caspofunginum** J02AX04
  13 Anagrelidum*** L01XX35
  14 Ciclosporinum* L04AA01
  15 Morphynum N02AA01
  16 Oxycodonum N02AA05
  17 Dihydrocodeinum N02AA08
  18 Pethidinum N02AB02
  19 Fentanylum (patch)** N02AB03
  20 Tramadolum N02AX02
  21 Methadonum N07BC02
  22 Codeinum R05DA04
  23 Deferoxaminum**^3 V03AC01
  24 Deferasiroxum*** V03AC03
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oncologie    sau hematologie. 
  G11 Epilepsie
  1 Phenobarbitalum N03AA02
  2 Phenytoinum N03AB02
  3 Clonazepamum N03AE01
  4 Carbamazepinum N03AF01
  5 Oxcarbazepinum N03AF02
  6 Acidum valproicum + săruri N03AG01
  7 Lamotriginum** N03AX09
  8 Topiramatum** N03AX11
  9 Gabapentinum*** N03AX12
  10 Levetiracetamum (forma orală)** N03AX14
  11 Pregabalinum*** N03AX16
       Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie. 
  G12 Boala Parkinson
  1 Trihexyphenidylum N04AA01
  2 Biperidenum N04AA02
  3 Combinaţii (levodopum + carbidopum)** N04BA02
  4 Combinaţii (levodopum+benserazidum)** N04BA02
  5 Combinaţii (levodopum+carbidopum+entacaponum)*** N04BA03
  6 Amantadinum** N04BB01
  7 Bromocriptinum N04BC01
  8 Ropinirolum** N04BC04
  9 Pramipexolum** N04BC05
  10 Rotigotinum*** N04BC09
  11 Selegilinum N04BD01
  12 Rasagilinum*** N04BD02
  13 Entacaponum*** N04BX02
  14 Clozapinum** N05AH02
     Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie. 
  G13 Miastenia Gravis
  1 Prednisonum H02AB07
  2 Methotrexatum (forma orală)^4 L01BA01
  3 Azathioprinum L04AX01
  4 Neostigmini bromidum N07AA01
  5 Pyridostigmini bromidum N07AA02
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie. 
  G14 Scleroza multiplă
  1 Methylprednisolonum H02AB04
  2 Prednisonum H02AB07
  3 Methotrexatum (forma orală)^4 L01BA01
  4 Mitoxantronum*** L01DB07
  5 Azathioprinum L04AX01
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.    Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşi în    Programul naţional de boli neurologice (Subprogramul de tratament al    sclerozei multiple). 
  G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism)
  1 Acidum valproicum + săruri N03AG01
  2 Lamotriginum** N03AX09
  3 Trihexyphenidylum N04AA01
  4 Haloperidolum N05AD01
  5 Sertindol** N05AE03
  6 Ziprasidonum** N05AE04
  7 Flupentixolum** N05AF01
  8 Zuclopenthixolum** N05AF05
  9 Clozapinum** N05AH02
  10 Olanzapinum** N05AH03
  11 Quetiapinum** N05AH04
  12 Sulpiridum N05AL01
  13 Amisulpridum** N05AL05
  14 Risperidonum** N05AX08
  15 Aripiprazolum** N05AX12
  16 Citalopramum** N06AB04
  17 Escitalopramum** N06AB10
  18 Trazodonum** N06AX05
  19 Tianeptinum** N06AX14
  20 Venlafaxinum** N06AX16
  21 Milnacipranum** N06AX17
  22 Duloxetinum** N06AX21
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie. 
  G16 Demenţa (degenerative, vasculare, mixte)
  1 Donepezilum*** N06DA02
  2 Rivastigminum*** N06DA03
  3 Galantaminum*** N06DA04
  4 Memantinum*** N06DX01
     Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie,   neurologie sau geriatrie. 
  COD G DCI COD ATC
  G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
  1 Methylprednisolonum (forma orală)^5 H02AB04
  2 Cyclophosphamidum* L01AA01
  3 Azathioprinum* L04AX01
  4 Hydroxychloroquinum P01BA02
     Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul în   specialitatea reumatologie, nefrologie şi boli infecţioase. 
  G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă
  1 Sulfasalazinum A07EC01
  2 Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală) H02AB01
  3 Methylprednisolonum (forma orală)^5 H02AB04
  4 Methotrexatum (forma orală)^4 L01BA01
  5 Ciclosporinum* L04AA01
  6 Leflunomidum** L04AA13
  7 Azathioprinum* L04AX01
  8 Diclofenacum M01AB05
  9 Hydroxychloroquinum P01BA02
     Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul în   specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă sau recuperare   medicină fizică balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către   Ministerul Sănătăţii Publice pentru specialitatea recuperare medicină   fizică balneofizioterapie). 
  G19 Spondilita ankilozantă
  1 Sulfasalazinum A07EC01
  2 Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală) H02AB01
  3 Diclofenacum M01AB05
      Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul în    specialitatea reumatologie sau recuperare medicină fizică    balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul    Sănătăţii Publice pentru specialitatea recuperare medicină fizică    balneofizioterapie). 
  G22 Boli endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine)
  1 Bromocriptinum G02CB01
  2 Cabergolinum** G02CB03
  3 Pegvisomantum**** H01AX01
  4 Desmopressinum H01BA02
  5 Octreotidum**** H01CB02
  6 Lanreotidum**** H01CB03
  7 Fludrocortisonum H02AA02
  8 Prednisolonum H02AB06
  9 Prednisonum H02AB07
  10 Hydrocortisonum H02AB09
  11 Levothyroxinum H03AA01
  12 Kalii iodidum H03CA01
     Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie   sau oncologie. 
  G23 Boala Wilson
  1 Penicillaminum**^4 M01CC01
    Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie  sau neurologie. 
  G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă
  1 Paricalcitolum** A11CC07
  2 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza** B03AC02
  3 Epoetinum alfa** B03XA01
  4 Epoetinum beta** B03XA01
  5 Darbepoetinum alfa** B03XA02
  6 Irbesartanum** C09CA04
  7 Prednisonum H02AB07
  8 Cyclophosphamidum (forma orală) L01AA01
  9 Ciclosporinum* L04AA01
  10 Azathioprinum* L04AX01
  11 Aminoacizi, inclusiv combinaţii cu polipeptide** V06DDN1
      Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea nefrologie.    Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşi    în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu    insuficienţă renală cronică. 
  G26 Glaucom
  1 Dorzolamidum S01EC03
  2 Brinzolamidum S01EC04
  3 Timololum S01ED01
  4 Betaxololum S01ED02
  5 Carteololum S01ED05
  6 Combinaţii (bimatoprostum + timololum) S01ED51
  7 Combinaţii (dorzolamidum+timololum) S01ED51
  8 Combinaţii (latanoprostum+timololum) S01ED51
  9 Combinaţii (travoprostum + timololum) S01ED51
  10 Latanoprostum S01EE01
  11 Bimatoprostum S01EE03
  12 Travoprostum S01EE04
     Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oftalmologie. 
  COD G DCI COD ATC
  G27 Pemfigus
  1 Dexamethasonum H02AB02
  2 Methylprednisolonum H02AB04
  3 Prednisonum H02AB07
  4 Dapsonum^4 J04BA02
  5 Cyclophosphamidum L01AA01
  6 Methotrexatum (forma orală)^4 L01BA01
  7 Ciclosporinum* L04AA01
  8 Azathioprinum* L04AX01
       Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie. 
  G29 Boala Gaucher
  1 Imiglucerasum**** A16AB02
  2 Miglustatum**** A16AX06
    După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate,  va putea fi prescris de către medicul în specialitatea gastroenterologie,  hematologie, neurologie şi pediatrie. 
  G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecţia cu Chlamidia)
  1 Doxycyclinum J01AA02
  2 Tetracyclinum J01AA07
  3 Benzylpenicillinum J01CE01
  4 Phenoxymethylpenicillinum J01CE02
  5 Benzathini benzylpenicillinum J01CE08
  6 Cefiximum J01DD08
  7 Erythromycinum J01FA01
  8 Azithromycinum J01FA10
  9 Ciprofloxacinum J01MA02
     Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie   şi obstetrică-ginecologie(pentru gonoree şi infecţia cu Chlamidia). 
  G31 Imunosupresoare selective
  G31a Boala cronică inflamatorie intestinală
  1 Infliximabum**** L04AA12
  2 Adalimumabum**** L04AA17
      Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în    specialitatea gastro-enterologie şi medicină internă (unităţi sanitare    nominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice), 
  G31b Poliartrita reumatoidă
  1 Rituximabum**** L01XC02
  2 Etanerceptum**** L04AA11
  3 Infliximabum**** L04AA12
  4 Adalimumabum**** L04AA17
    Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în  specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienţii  cu afectare renală), medicină internă sau recuperare medicină fizică  şi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul  Sănătăţii Publice). 
  G31c Artropatia psoriazică
  1 Etanerceptum**** L04AA11
  2 Infliximabum**** L04AA12
  3 Adalimumabum**** L04AA17
     Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în   specialitatea reumatologie, medicină internă sau recuperare medicină fizică   şi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul   Sănătăţii Publice). 
  G31d Spondilita ankilozantă
  1 Etanerceptum**** L04AA11
  2 Infliximabum**** L04AA12
  3 Adalimumabum**** L04AA17
     Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în   specialitatea reumatologie şi recuperare medicină fizică şi   balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul   Sănătăţii Publice). 
  G31e Artrita juvenilă
  1 Etanerceptum**** L04AA11
     Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în   specialitatea reumatologie şi recuperare medicină fizică şi   balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către Ministerul   Sănătăţii Publice). 
  G31f Psoriazis cronic sever (plăci)
  1 Etanerceptum**** L04AA11
  2 Infliximabum**** L04AA12
  3 Adalimumabum**** L04AA17
  4 Efalizumabum**** L04AA21
     Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul în   specialitatea dermatologie (unităţi sanitare nominalizate de către   Ministerul Sănătăţii Publice).NOTĂ :Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solventul.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.Medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală cu reţinere în farmacie (P-RF).
                                    SECŢIUNEA C2
              DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care
             beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale
            de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu
                                   şi spitalicesc
   
  Nr. DCI COD ATC
  P1: Programul naţional de boli transmisibile
  A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere
  Medicaţie specifică antiretrovirală
  1 Saquinavirum J05AE01
  2 Indinavirum J05AE02
  3 Ritonavirum** J05AE03
  4 Nelfinavirum J05AE04
  5 Lopinavirum + ritonavirum** J05AE06
  6 Fosamprenavirum** J05AE07
  7 Atazanavirum J05AE08
  8 Tipranavirum** J05AE09
  9 Darunavirum** J05AE10
  10 Zidovudinum J05AF01
  11 Didanosinum J05AF02
  12 Stavudinum J05AF04
  13 Lamivudinum J05AF05
  14 Abacavirum J05AF06
  15 Tenofovirum disoproxil fumarate J05AF07
  16 Emtricitabinum J05AF09
  17 Nevirapinum J05AG01
  18 Efavirenzum J05AG03
  19 Zidovudinum + lamivudinum** J05AR01
  20 Abacavirum+lamivudinum** J05AR02
  21 Combinaţii (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)** J05AR04
  22 Enfuvirtidum** J05AX07
  Medicaţie antiinfecţioasă pentru tratamentul infecţiilor asociate
  23 Rifaximinum A07AA11
  24 Miconazolum D01AC02
  25 Aciclovirum D06BB03
  26 Miconazolum G01AF04
  27 Oxacillinum J01CF04
  28 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
  29 Amoxicillinum + acidum clavulanicum J01CR02
  30 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  31 Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam) J01CR50
  32 Ceftriaxonum J01DD04
  33 Cefiximum J01DD08
  34 Cefoperazonum J01DD12
  35 Cefpiromum J01DE02
  36 Meropenemum J01DH02
  37 Imipenenmum+cilastatinum J01DH51
  38 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
  39 Spiramycinum J01FA02
  40 Roxithromycinum J01FA06
  41 Clarithromycinum J01FA09
  42 Azithromycinum J01FA10
  43 Gentamicinum J01GB03
  44 Amikacinum J01GB06
  45 Netilmicinum J01GB07
  46 Ofloxacinum J01MA01
  47 Ciprofloxacinum J01MA02
  48 Pefloxacinum J01MA03
  49 Norfloxacinum J01MA06
  50 Levofloxacinum J01MA12
  51 Moxifloxacinum J01MA14
  52 Vancomycinum J01XA01
  53 Teicoplaninum J01XA02
  54 Colistinum J01XB01
  55 Metronidazolum J01XD01
  56 Linezolidum J01XX08
  57 Ketoconazolum J02AB02
  58 Fluconazolum J02AC01
  59 Itraconazolum J02AC02
  60 Voriconazolum ** J02AC03
  61 Posaconazolum** J02AC04
  62 Caspofunginum** J02AX04
  63 Rifabutinum J04AB04
  64 Isoniazidum J04AC01
  65 Pyrazinamidum J04AK01
  66 Ethambutolum J04AK02
  67 Combinaţii (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
  68 Aciclovirum J05AB01
  69 Ribavirinum J05AB04
  70 Ganciclovirum J05AB06
  71 Valacyclovirum J05AB11
  72 Valganciclovirum** J05AB14
  73 Brivudinum J05ABN1
  74 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  75 Palivizumabum** J06BB16
  76 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
  77 Netilmicinum S01AA23
  78 Lomefloxacinum S01AX17
  79 Norfloxacinum S03AAN2
  80 Dexamethasonum S01BA01
  81 Amphotericinum B liposomal^4
  82 Atovaquona^4
  83 Flucytosinum^4
  84 Mefloquine^4
  85 Mupirocinum^4
  86 Paromomycinum^4
  87 Pentamidinum^4
  88 Primaquinum^4
  89 Pyrimerthaminum^4
  90 Pyrimethaminum+sulfadiazinum^4
  91 Trimethoprim^4
  P1:Programul naţional de boli transmisibile
  B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
  1 Pyridoxinum A11HA02
  2 Prednisonum H02AB07
  3 Clarithromycinum J01FA09
  4 Streptomycinum J01GA01
  5 Kanamycinum J01GB04
  6 Amikacinum (TBC multirezistent) J01GB06
  7 Ofloxacinum J01MA01
  8 Ciprofloxacinum J01MA02
  9 Moxifloxacinum J01MA14
  10 Acidum paraaminosalicilic ( TBC multirezistent )^4 J04AA01
  11 Cicloserinum J04AB01
  12 Rifampicinum J04AB02
  13 Rifabutinum J04AB04
  14 Capreomicinum ( TBC multirezistent)^4 J04AB30
  15 Isoniazidum J04AC01
  16 Protionamidum J04AD01
  17 Pyrazinamidum J04AK01
  18 Ethambutolum J04AK02
  19 Combinaţii (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
  P3: Programul naţional de oncologie
  1 Cyproteronum G03HA01
  2 Cyclophosphamidum L01AA01
  3 Chlorambucilum L01AA02
  4 Melphalanum L01AA03
  5 Ifosfamidum L01AA06
  6 Busulfanum L01AB01
  7 Lomustinum^4 L01AD02
  8 Temozolomidum** L01AX03
  9 Dacarbazinum L01AX04
  10 Methotrexatum L01BA01
  11 Pemetrexedum**** L01BA04
  12 Mercaptopurinum L01BB02
  13 Tioguaninum L01BB03
  14 Cladribinum L01BB04
  15 Fludarabinum (forma orală****) L01BB05
  16 Cytarabinum L01BC01
  17 Fluorouracilum L01BC02
  18 Gemcitabinum** L01BC05
  19 Capecitabinum L01BC06
  20 Combinaţii (tegafur+uracil) L01BC53
  21 Vinblastinum^4 L01CA01
  22 Vincristinum L01CA02
  23 Vinorelbinum L01CA04
  24 Etoposidum L01CB01
  25 Paclitaxelum** L01CD01
  26 Docetaxelum** L01CD02
  27 Dactinomicinum^4 L01DA04
  28 Doxorubicinum L01DB01
  29 Epirubicinum L01DB03
  30 Idarubicinum L01DB06
  31 Mitoxantronum** L01DB07
  32 Bleomycinum sulfas L01DC01
  33 Mitomicinum^4 L01DC03
  34 Cisplatinum L01XA01
  35 Carboplatinum L01XA02
  36 Oxaliplatinum L01XA03
  37 Procarbazinum^4 L01XB01
  38 Rituximabum**** L01XC02
  39 Trastuzumabum**** L01XC03
  40 Alemtuzumabum**** L01XC04
  41 Cetuximabum**** L01XC06
  42 Bevacizumabum**** L01XC07
  43 Imatinibum**** L01XE01
  44 Erlotinibum **** L01XE03
  45 Sunitinibum **** L01XE04
  46 Sorafenibum**** L01XE05
  47 Dasatinibum**** L01XE06
  48 Asparaginazum L01XX02
  49 Hydroxycarbamidum L01XX05
  50 Estramustinum L01XX11
  51 Tretinoinum^4 L01XX14
  52 Topotecamum L01XX17
  53 Irinotecanum L01XX19
  54 Bortezomibum**** L01XX32
  55 Megestrolum L02AB01
  56 Leuprorelinum** L02AE02
  57 Goserelinum** L02AE03
  58 Triptorelinum** L02AE04
  59 Tamoxifenum L02BA01
  60 Fulvestrantum** L02BA03
  61 Flutamidum L02BB01
  62 Bicalutamidum L02BB03
  63 Aminoglutethimidum L02BG01
  64 Anastrozolum L02BG03
  65 Letrozolum L02BG04
  66 Exemestanum L02BG06
  67 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
  68 Pegfilgrastimum*** L03AA13
  69 Interferonum alfa 2a *** L03AB04
  70 Interferonum alfa 2b *** L03AB05
  71 Acidum clodronicum** M05BA02
  72 Acidum pamidronicum** M05BA03
  73 Acidum ibandronicum** M05BA06
  74 Acidum zoledronicum** M05BA08
  75 Mesnum V03AF01
  76 Calcii folinas V03AF03
  77 Amifostinum** V03AF05
  P4: Programul naţional de boli neurologice
  Subprogramul de tratament al sclerozei multiple
  1 Interferonum beta 1a**** L03AB07
  2 Interferonum beta 1b**** L03AB08
  3 Glatiramer acetat**** L03AX13
  4 Natalizumabum**** L04AA23
  5 Azathioprinum* L04AX01
  P5: Programul naţional de diabet zaharat
  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
  1 Insulinum umane A10AB01
  2 Insulinum lispro** A10AB04
  3 Insulinum aspart** A10AB05
  4 Insulinum glulizina** A10AB06
  5 Insuline umane A10AC01
  6 Insulinum lispro** A10AC04
  7 Insuline umane A10AD01
  8 Insulinum lispro** A10AD04
  9 Insulinum aspart** A10AD05
  10 Insulinum glargine** A10AE04
  11 Insulinum detemir** A10AE05
  12 Metforminum A10BA02
  13 Buforminum A10BA03
  14 Glibenclamidum A10BB01
  15 Tolbutamidum A10BB03
  16 Glipizidum A10BB07
  17 Gliquidonum A10BB08
  18 Gliclazidum A10BB09
  19 Glimepiridum A10BB12
  20 Combinaţii (glibenclamidum+metforminum) A10BD02
  21 Combinaţii (rosiglitazonum+metforminum)*** A10BD03
  22 Combinaţii (rosiglitazonum + glimepiridum)*** A10BD04
  23 Combinaţii (pioglitazonum + metforminum)*** A10BD05
  24 Acarbosum A10BF01
  25 Rosiglitazonum*** A10BG02
  26 Pioglitazonum*** A10BG03
  27 Sitagliptinum*** A10BH01
  28 Repaglinidum A10BX02
  29 Exenatidum*** A10BX04
  30 Benfotiaminum A11DA03
  31 Combinaţii** A11DBN1
  32 Glucagonum H04AA01
  P6: Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare
  P6.1: Hemofilie şi talasemie
  1 Moroctocog alfa** B02BD02
  2 Octocog alfa** B02BD02
  3 Complex de antiinhibitori ai coagulării** B02BD03
  4 Factor IX de coagulare** B02BD04
  5 Factor VIII de coagulare şi Factor Von Willebrand** B02BD06
  6 Eptacog alfa activatum** B02BD08
  7 Deferoxaminum**^3 V03AC01
  8 Deferasiroxum**** V03AC03
  P6.2: Epidermoliza buloasă
  1 Acitretinum D05BB02
  2 Tetracyclinum D06AA04
  3 Acidum fusidicum D06AX014 Sulfadiazinum D06BA01
  5 Combinaţii (acidum fusidicum + hydrocortisonum) D07CA01
  6 Combinaţii D07CC01
  7 Tetracyclinum J01AA07
  8 Acidum fusidicum J01XC01
  9 Phenytoinum N03AB02
  P6.3: Hipertensiunea pulmonară
  1 Bosentanum** C02KX01
  2 Sildenafilum** G04BE03
  P6.4: Mucoviscidoză
  1 Clarithromycinum J01FA09
  2 Tobramycinum** J01GB01
  3 Dornaza alfa** R05CB13
  P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică) şi miastenia gravis
  1 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  2 Riluzolum** N07XX02
  P6.6: Osteogeneză imperfectă
  1 Acidum pamidronicum M05BA03
  P6.7: Sindrom Prader Willi
  1 Somatropinum** H01AC01
  P6.8: Boala Fabry
  1 Agalsidasum beta** A16AB04
  P6.9: Boala Pompe
  1 Aglucosidasum alfa** A16AB07
  P7: Programul naţional de boli endocrine
  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne
  1 Dihydrotachysterolum A11CC02
  2 Alfacalcidolum A11CC03
  3 Calcitriolum A11CC04
  4 Estradiolum G03CA03
  5 Tibolonum G03DC05
  6 Estradiolumvalerat + dienogest G03FA15
  7 Raloxifenum G03XC01
  8 Tireotropinum alfa H01AB01
  9 Methylprednisolonum H02AB04
  10 Levothyroxinum H03AA01
  11 Levothyroxinum + Kalii Iodidum H03AAN1
  12 Carbimazolum H03BB01
  13 Thiamazolum H03BB02
  14 Kalii Iodidum H03CA01
  15 Teriparatidum** H05AA02
  16 Calcitoninum (somon) H05BA01
  17 Acidum alendronicum** M05BA04
  18 Acidum ibandronicum** M05BA06
  19 Acidum risedronicum** M05BA07
  20 Acidum zolendronicum** M05BA08
  21 Combinaţii (acidum alendronicum+colecalciferolum)** M05BB03
  22 Strontium ranelatum M05BX03
  23 Natriiiodidum (131I) V09FX03
  24 Natriiiodidum (131I) V10XA01
  P 9 : Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
  P9.1: Transplant medular
  1 Ondansetronum** A04AA01
  2 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  3 Reviparinum B01AB08
  4 Acidum tranexamicum^4 B02AA02
  5 Eptacog alfa activatum** B02BD08
  6 Epoetinum alfa B03XA01
  7 Epoetinum beta B03XA01
  8 Ticarcillinum + acidum clavulanicum J01CR03
  9 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  10 Meropenemum J01DH02
  11 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
  12 Vancomycinum J01XA01
  13 Teicoplaninum J01XA02
  14 Acidum fusidicum J01XC01
  15 Linezolidum J01XX08
  16 Fluconazolum J02AC01
  17 Voriconazolum** J02AC03
  18 Posaconazolum** J02AC04
  19 Caspofunginum** J02AX04
  20 Aciclovirum J05AB01
  21 Valacyclovirum J05AB11
  22 Valganciclovirum** J05AB14
  23 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  24 Cyclophosphamidum L01AA01
  25 Melphalanum L01AA03
  26 Ifosfamidum L01AA06
  27 Busulfanum L01AB01
  28 Methotrexatum L01BA01
  29 Fludarabinum L01BB05
  30 Etoposidum L01CB01
  31 Idarubicinum L01DB06
  32 Mitoxantronum** L01DB07
  33 Cisplatinum L01XA01
  34 Carboplatinum L01XA02
  35 Rituximabum ** L01XC02
  36 Alemtuzumabum ** L01XC04
  37 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
  38 Ciclosporinum L04AA01
  39 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  40 Tacrolimusum** L04AA05
  41 Mycophenolatum** L04AA06
  42 Daclizumabum** L04AA08
  43 Sirolimus** L04AA10
  44 Etanerceptum** L04AA11
  45 Tramadolum N02AX02
  46 Dornaza alfa** R05CB13
  47 Desferasiroxum** V03AC03
  48 Mesnum V03AF01
  P9.2: Transplant de cord
  1 Reviparinum B01AB08
  2 Polygelinum B05AA06
  3 Epinephrinum C01CA24
  4 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  5 Cefoperazonum J01DD12
  6 Imipenemum + cilastatinum J01DH51
  7 Linezolidum J01XX08
  8 Fluconazolum J02AC01
  9 Voriconazolum** J02AC03
  10 Valganciclovirum** J05AB14
  11 Ciclosporinum L04AA01
  12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  13 Tacrolimusum** L04AA05
  14 Mycophenolatum** L04AA06
  P9.3: Transplant hepatic
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  2 Enoxaparinum B01AB05
  3 Reviparinum B01AB08
  4 Iloprostum** B01AC11
  5 Alteplasum** B01AD02
  6 Acidum tranexamicum^4 B02AA02
  7 Eptacog alfa activatum** B02BD08
  8 Combinaţii (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
  9 Desmopressinum H01BA02
  10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  11 Linezolidum J01XX08
  12 Voriconazolum** J02AC03
  13 Caspofunginum** J02AX04
  14 Valganciclovirum** J05AB14
  15 Imunoglobulină antihepatitică B** J06BB04
  16 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
  17 Ciclosporinum L04AA01
  18 Tacrolimusum** L04AA05
  19 Mycophenolatum** L04AA06
  20 Sirolimus** L04AA10
  P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  2 Alfacalcidolum A11CC03
  3 Dalteparinum B01AB04
  4 Enoxaparinum B01AB05
  5 Reviparinum B01AB08
  6 Epoetinum alfa B03XA01
  7 Epoetinum beta B03XA01
  8 Polygelinum B05AA06
  9 Octreotidum** H01CB02
  10 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  11 Teicoplaninum J01XA02
  12 Linezolidum J01XX08
  13 Ketoconazolum J02AB02
  14 Fluconazolum J02AC01
  15 Itraconazolum J02AC02
  16 Voriconazolum** J02AC03
  17 Caspofunginum** J02AX04
  18 Aciclovirum J05AB01
  19 Valacyclovirum J05AB11
  20 Valgancilovirum** J05AB14
  21 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  22 Cyclophosphamidum L01AA01
  23 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
  24 Ciclosporinum L04AA01
  25 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  26 Tacrolimusum** L04AA05
  27 Mycophenolatum** L04AA06
  28 Daclizumabum** L04AA08
  29 Basiliximabum** L04AA09
  30 Sirolimus** L04AA10
  31 Azathioprinum L04AX01
  32 Acidum alendronicum M05BA04
  33 Pethidinum N02AB02
  P9.5: Transplant de celule pancreatice
  1 Reviparinum B01AB08
  2 Polygelinum B05AA06
  3 Linezolidum J01XX08
  4 Voriconazolum** J02AC03
  5 Valganciclovirum** J05AB14
  P9.6: Transplant pulmonar
  1 Enoxaparinum B01AB05
  2 Reviparinum B01AB08
  3 Acidum tranexamicum^4 B02AA02
  4 Epinephrinum C01CA24
  5 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
  6 Linezolidum J01XX08
  7 Fluconazolum J02AC01
  8 Voriconazolum** J02AC03
  9 Aciclovirum J05AB01
  10 Valganciclovirum** J05AB14
  11 Ciclosporinum L04AA01
  12 Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
  13 Mycophenolatum** L04AA06
  14 Basiliximabum** L04AA09
  15 Azathioprinum L04AX01
  16 Tramadolum N02AX02
  P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi
  1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
  2 Epoetinum alfa** B03XA01
  3 Epoetinum beta** B03XA01
  4 Darbepoetinum alfa** B03XA02
  5 Methylprednisolonum H02AB04
  6 Prednisonum H02AB07
  7 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
  8 Fluconazolum J02AC01
  9 Voriconazolum** J02AC03
  10 Posaconazolum** J02AC04
  11 Aciclovirum J05AB01
  12 Valganciclovirum** J05AB14
  13 Lamivudinum J05AF05
  14 Ciclosporinum L04AA01
  15 Tacrolimusum** L04AA05
  16 Mycophenolatum** L04AA06
  17 Sirolimus** L04AA10
  18 Azathioprinum* L04AX01
  P10: Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
  1 Alfacalcidolum A11CC03
  2 Calcitriolum ** A11CC04
  3 Paricalcitolum ** A11CC07
  4 Heparinum ** B01AB01
  5 Enoxaparinum ** B01AB05
  6 Nadroparinum ** B01AB06
  7 Reviparinum ** B01AB08
  8 Tinzaparinum ** B01AB10
  9 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza B03AC02
  10 Epoetinum alfa** B03XA01
  11 Epoetinum beta** B03XA01
  12 Darbepoetinum alfa** B03XA02
  13 Combinaţii B05DB
  14 Cinacalcetum**** H05BX01
  15 Sevelamer** V03AE02
  P11: Programul naţional de sănătate mintala
  1 Naltrexonum N07BB04
  2 Methadonum N07BC02
  3 Combinaţii (buprenorphinum + naloxone) N07BC51
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.Medicamentele din această sublistă se eliberează atât prin farmacii cu circuit închis, cât şi prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală cu reţinere în farmacie (P-RF).
                                    SECŢIUNEA C3
             DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază
                 copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani
              dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează
               venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul
                       ambulatoriu în regim de compensare 100%
                               din preţul de referinţă
   
  Nr. DCI COD ATC
  1 Natrii fluoridum A01AA01
  2 Metronidazolum A01AB17
  3 Drotaverinum A03AD02
  4 Atropinum A03BA01
  5 Butylscopolammonii bromidum A03BB01
  6 Combinaţii A03DA02
  7 Combinaţii A05BAN3
  8 Combinaţii A06AD65
  9 Nifuroxazidum A07AX03
  10 Retinolum A11CA01
  11 Dihydrotachysterolum A11CC02
  12 Calcitriolum A11CC04
  13 Colecalciferolum A11CC05
  14 Combinaţii A11CC20
  15 Thiaminum A11DA01
  16 Benfotiaminum A11DA03
  17 Combinaţii A11DBN1
  18 Combinaţii A11DBN2
  19 Acidum ascorbicum A11GA01
  20 Pyridoxinum A11HA02
  21 Tocoferolum A11HA03
  22 Riboflavinum A11HA04
  23 Calcii gluconas A12AA03
  24 Metandienonum A14AA03
  25 Levocarnitinum A16AA01
  26 Diverse A16AXN1
  27 Etamsylatum B02BX01
  28 Carbazochromi salicylas B02BX02
  29 Ferrosi fumaras B03AA02
  30 Ferrosi gluconas B03AA03
  31 Ferrocholinatum B03ABN1
  32 Combinaţii B03AD02
  33 Combinaţii B03AD03
  34 Combinaţii B03AD04
  35 Combinaţii B03AE01
  36 Combinaţii B03AE10
  37 Cyanocobalaminum B03BA01
  38 Combinaţii B03BA51
  39 Alprostadilum (concentraţie 500mcg)** C01EA01
  40 Combinaţii C02LA51
  41 Codergocrinum C04AE01
  42 Combinaţii C05AA01
  43 Combinaţii C05AA08
  44 Combinaţii C05AD01
  45 Calcii dobesilas C05BX01
  46 Troxerutinum (combinaţii) C05CA54
  47 Celiprololum C07AB08
  48 Combinaţii C07NAN1
  49 Nimodipinum C08CA06
  50 Acidum nicotinicum C10AD02
  51 Isoconazolum D01AC05
  52 Ketoconazolum D01AC08
  53 Combinaţii D01AC52
  54 Dexpanthenolum D03AX03
  55 Dithranolum D05AC01
  56 Combinaţii D05AXN1
  57 Alclometazonum D07AB10
  58 Fluocinoloni acetonidum D07AC04
  59 Fluocortolonum D07AC05
  60 Combinaţii D07CB01
  61 Combinaţii D07CC02
  62 Combinaţii D07XB02
  63 Combinaţii D07XC01
  64 Combinaţii D07XC04
  65 Combinaţii D07XDN1
  66 Tretinoinum D10AD01
  67 Benzoylis peroxidum D10AE01
  68 Erythromycinum D10AF02
  69 Combinaţii D10AF52
  70 Pimecrolimus D11AX15
  71 Metronidazolum G01AF01
  72 Ciclopiroxum G01AX12
  73 Combinaţii G01AXN1
  74 Combinaţii G01BDN1
  75 Medroxyprogesteronum G03AC06
  76 Nomegestrolum G03DB04
  77 Gonadotrophinum chorionicum G03GA01
  78 Menotropinum G03GA02
  79 Combinaţii G04BCN1
  80 Combinaţii H03AA03
  81 Combinaţii J01CR50
  82 Cefazolinum J01DB04
  83 Cefpiromum J01DE02
  84 Sulfafurazolum J01EB05
  85 Roxithromycinum J01FA06
  86 Gentamicinum J01GB03
  87 Netilmicinum J01GB07
  88 Colistinum J01XB01
  89 Acidum fusidicum J01XC01
  90 Voriconazolum (forma orală)** J02AC03
  91 Combinaţii M01AB55
  92 Ibuprofenum M01AE01
  93 Naproxenum M01AE02
  94 Acidum mefenamicum M01AG01
  95 Parecoxibum M01AH04
  96 Acidum niflumicum M01AX02
  97 Phenylbutazonum M01AA01
  98 Piroxicamum M02AA07
  99 Ibuprofenum M02AA13
  100 Acidum niflumicum M02AA17
  101 Indometacinum M02AA23
  102 Combinaţii M02ACN3
  103 Chlorzoxazonum M03BB03
  104 Tolperisonum M03BX04
  105 Acidum hialuronicum M09AX01
  106 Combinaţii N02AA59
  107 Combinaţii N02BA71
  108 Metamizolum natrium N02BB02
  109 Clorazepas dikalii N05BA05
  110 Tofisopamum N05BA23
  111 Midazolamum N05CD08
  112 Cinolazepamum N05CD13
  113 Methylfenidatum *** N06BA04
  114 Atomoxetinum *** N06BA09
  115 Pyritinolum N06BX02
  116 Piracetamum N06BX03
  117 Cinnarizinum N07CA02
  118 Tenonitrozolum P01AX08
  119 Pyrantelum P02CC01
  120 Sulfur P03AAN1
  121 Permethrinum P03AC04
  122 Benzylum benzoicum P03AX01
  123 Tixocortolum R01AD07
  124 Combinaţii R01ADN1
  125 Combinaţii R01BA52
  126 Fusafunginum R02AB03
  127 Ephedrini hydrochloridum R03CA02
  128 Terbutalinum R03CC03
  129 Omalizumabum** R03DX05
  130 Acetylcysteinum R05CB01
  131 Carbocisteinum R05CB03
  132 Clemastinum R06AA04
  133 Promethazinum R06AD02
  134 Mequitazinum R06AD07
  135 Meclozinum R06AE05
  136 Cyproheptadinum R06AX02
  137 Loratadinum (sirop/suspensie orală) R06AX13
  138 Chloramphenicolum S01AA01
  139 Acidum fusidicum S01AA13
  140 Kanamycinum S01AA24
  141 Combinaţii S01AA30
  142 Fluorometholonum S01BA07
  143 Desonidum S01BA11
  144 Indometacinum S01BC01
  145 Piroxicamum S01BC06
  146 Pilocarpinum S01EB01
  147 Emedastinum S01GX06
  148 Ketotifenum S01GX08
  149 Acidum hialuronicum S01KA01
  150 Nandrolonum S01XA11
  151 Dexpanthenolum S01XA12
  152 Combinaţii S02CA05
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din CANAMED, altele decât cele din sublistele A, B şi C1. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale din sublista A, sublista B, secţiunea C1 a sublistei C se vor acorda în regim de compensare de 100% la preţ de referinţă, indiferent de indicaţia pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.-------------