ORDIN nr. 397 din 17 iunie 2008privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Nr. 397 din 17 iunie 2008
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 451 din 3 iulie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii din economie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruPreşedinteleInstitutului Naţional de Statistică,Vergil Voineagu  +  Anexa LISTA OCUPAŢIILORce completează Clasificarea ocupaţiilor din România
    1.Analist tehnic pieţe financiarecodul- 341906
    2.Conducător autospecialăcodul- 832404
    3.Confecţioner cabluri şi arbori de cabluricodul- 828208
    4.Evaluator proiectecodul- 241960
    5.Expert contractare activităţi investiţionalecodul- 241950
    6.Expert eficientizare investiţiicodul- 241953
    7.Expert elaborare documentaţii tehnice de montajcodul- 241952
    8.Expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionalecodul- 241955
    9.Expert evaluare-actualizare devize generale investiţiicodul- 241954
    10.Expert în management activităţi investiţionalecodul- 241959
    11.Expert local pe problemele romilorcodul- 247009
    12.Expert monitorizare şi control lucrări montajcodul- 241956
    13.Expert prevenire-reducere riscuri tehnologicecodul- 241957
    14.Expert recepţie investiţii industrialecodul- 241951
    15.Expert urmărire comportare în exploatare lucrări montajcodul- 241958
    16.Inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturiicodul- 111078
    17.Inspector şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturiicodul- 111075
    18.Lucrător pentru salubrizarecodul- 916208
    19.Mecanic utilajcodul- 723107
    20.Membru al Consiliului Superior al Magistraturiicodul- 111076
    21.Mentorcodul- 235902
    22.Paramediccodul- 315103
    23.Secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturiicodul- 111077
    24.Specialişti pentru prevenirecodul- 516103
    25.Şef compartiment pentru prevenirecodul- 516101
    26.Şef echipă specializatăcodul- 516106
    27.Şef grupă intervenţiecodul- 516105
    28.Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţăcodul- 315101
    29.Tipograf flexografcodul- 825112
    30.Videojurnalistcodul- 347137
  Se modifică codul ocupaţiei Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor din 516106 în 315104.Se modifică codul ocupaţiei Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare din 916208 în 916209.Se elimină ocupaţia Inspector de specialitate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - cod 315101.Se elimină ocupaţia Specialist coordonator de securitate la incendiu - cod 315103.Se elimină ocupaţia Expert în siguranţa la foc - cod 516107.Se elimină ocupaţia Pompier specialist - cod 516108.Se elimină ocupaţia Şef serviciu pompieri - cod 516101.Se elimină ocupaţia Şef tură pompieri - cod 516103.Se elimină ocupaţia Şef grupă pompieri - cod 516105.Se modifică denumirea Grupei de bază 3151 din "Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor" în "Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor".Se modifică denumirea Grupei de bază 5161 din "Pompieri" în "Servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă".Se modifică definiţia Grupei de bază 5161 din "Pompierii previn şi combat producerea şi extinderea incendiilor, salvează persoane, bunuri şi mărfuri în timpul şi după stingerea incendiilor şi accidentelor grave, produse în locuinţe, întreprinderi, avioane căzute sau defectate" în "Structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva situaţiilor de urgenţă".---------