ORDIN nr. 2.006 din 27 iunie 2008pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 4 iulie 2008    În baza prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Componenţa Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale, prevăzută la art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, este următoarea:1. secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, coordonator al Direcţiei de reglementări în domeniul nefiscal - preşedinte;2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;3. directorul Direcţiei de management şi monitorizare alte domenii specifice - membru;4. şeful de serviciu al Serviciului autorizare şi monitorizare domenii cu reglementări specifice din Direcţia de management şi monitorizare alte domenii specifice - membru;5. directorul Direcţiei de reglementări în domeniul nefiscal - membru;6. comisarul general al Gărzii Financiare - membru;7. reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - membru;8. reprezentant al Serviciului autorizare şi monitorizare domenii cu reglementări specifice din Direcţia de management şi monitorizare alte domenii specifice - secretar.  +  Articolul 2În cazul în care, în mod justificat, preşedintele şi vicepreşedintele nu pot participa la şedinţă, atribuţiile preşedintelui stabilite conform prezentului ordin se exercită de către directorul Direcţiei de management şi monitorizare alte domenii specifice.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economieişi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2008.Nr. 2.006.---------