HOTĂRÂRE nr. 569 din 18 mai 1990privind structura organizatorică a aparatului propriu al Academiei Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 23 septembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a aparatului propriu al Academiei Române, în limita unui număr total de 119 posturi (exclusiv demnitarii), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii economici şi financiari ai planului de stat şi bugetului pe anul 1990.  +  Articolul 3Pe data prezentei, se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 112/1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 18 mal 1990.Nr. 569  +  Anexa ----------Anexa se transmite de iniţiator, celor interesaţi, la cerere.----------