HOTĂRÂRE nr. 3 din 1 septembrie 1992pentru solutionarea contestaţiei înregistrate sub nr. 180 din 31 august 1992 formulata de Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revolutiei şi Salvare Naţionala împotriva Hotărîrii nr. 2 din 31 august 1992 a Biroului Electoral Central
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 septembrie 1992    Vasile Gionea - presedinteViorel Mihai Ciobanu - judecatorMihai Constantinescu - judecatorMiklos Fazekaş - judecatorIon Filipescu - judecatorAntonie Iorgovan - judecatorIoan Muraru - judecatorViorel Dan Zlatescu - judecatorSimion Grigore - procurorConstantin Burada - magistrat-asistentPe rol este solutionarea contestaţiei înregistrate sub nr. 180 din 31 august 1992, formulata de Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revolutiei şi Salvare Naţionala împotriva Hotărîrii nr. 2 din 31 august 1992 a Biroului Electoral Central.Potrivit art. 144 lit. d) din Constitutie şi art. 27 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională constata ca este competenţa sa solutioneze contestaţia, care se va face în condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 47/1992, art. 85 din Legea nr. 68/1992, raportate la art. 581 din Codul de procedură civila.În contestaţie, Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revolutiei şi Salvare Naţionala sustine ca în mod greşit Biroul Electoral Central a respins cererea de înregistrare a candidaturii domnului profesor doctor Seneca Sandrin Bergheanu cu motivarea ca propunerea nu este însoţită de lista sustinatorilor în condiţiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, deoarece aceasta cerinţa a legii nu este prevăzută în Constitutie şi, în consecinţa, trebuie inlaturata.Reprezentantul procuraturii solicita respingerea contestaţiei intrucit, în conformitate cu art. 3 ali. (2) şi art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, depunerea candidaturii se poate face numai dacă este însoţită de lista sau listele a cel puţin 100.000 sustinatori, cerinţa care este de ordine publică.CURTEA CONSTITUTIONALALuînd în dezbatere contestaţia, retine urmatoarele:Potrivit art. 3 alin. (2) şi art. 9 alin (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, candidaturile se pot depune la Biroul Electoral Central numai dacă sînt insotite de lista sau listele a cel puţin 100.000 sustinatori, condiţie instituita prin lege organica conform art. 72 alin. (3) lit. a) din Constitutie.Rezultă, deci, ca cerinţa legala a depunerii candidaturii pentru functia de Presedinte al României numai cu condiţia de a fi sustinuta de cel puţin 100.000 alegatori este de ordine publică, astfel ca în mod intemeiat Biroul Electoral Central, prin hotărîrea contestata, a respins cererea de înregistrare a candidaturii domnului profesor doctor Seneca Sandrin Bergheanu intrucit nu indeplinea aceasta cerinţa.În legătură cu solutionarea contestaţiei, Curtea constata ca atribuţiile sale sînt numai cele prevăzute în art. 144 lit. d) din Constitutie şi art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi functionarea Curtii Constitutionale şi anume de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui României şi a confirma rezultatele sufragiului.În consecinţa, în cadrul contenciosului electoral pentru alegerile prezidentiale Curtea Constituţională urmeaza sa hotarasca numai cu privire la modul în care sînt respectate prevederile legale şi celelalte condiţii pentru alegerea Presedintelui României instituite de Legea nr. 69/1992.Faţa de cele aratate, avînd în vedere ca insusi contestatorul recunoaste că nu a respectat cerinţele legii referitoare la listele de sustinatori, se constată că sustinerile facute prin contestaţie sînt neintemeiate, hotărîrea Biroului Electoral Central urmind a fi mentinuta.Vazind şi dispozitiile art. 13 lit. B a) şi art. 28 din Legea nr. 47/1992, art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992,pentru considerentele expuse, Curtea Constituţională, în unanimitatea membrilor menţionaţi,În numele legiiHOTARASTE:1. Respinge ca nefondata contestaţia formulata de Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revolutiei şi Salvare Naţionala împotriva Hotărîrii nr. 2 din 31 august 1992 a Biroului Electoral Central.2. Hotărîrea este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României.PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALEprof. dr. VASILE GIONEA--------------