RECTIFICARE Nr. 525 din 26 august 1996
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 26 august 1996    În regulamentul general de urbanism, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, se fac următoarele rectificari:- La art. 7 alin (1), în loc de: "... cursurilor de apa şi ale cuvetelor lacurilor ..." se va citi: "... cursurilor de apa şi în cuvetelor lacurilor ...".- La art. 18 alin. (1) lit. a) şi la art. 19 alin. (1) lit. (a) din regulament, precum şi la pct. 4.11.1 şi 4.11.2 din anexa nr. 4 la aceasta, în loc de: "... de servire ..." se va citi: "... de deservire ...".- La pct. 1.3.7 din anexa nr. 1 la regulament, în loc de: "... pentru serviciile industriale ..." se va citi: "... pentru alte servicii decât cele industriale ...".- La pct. 4.1.1 din anexa nr. 4, după cuvintele: "...la pct. 1.1.1 - 1.1.10" se vor adauga cuvintele: "vor fi prevăzute cu:", iar la pct. 4.11.2, în loc de: "...; supralungiri pentru manevre de întoarcere la capăt" se va citi: "...; supralargiri pentru manevre de întoarcere la capăt".- La pct. 6.6.1 din anexa nr. 6, în loc de: "...spaţii verzi şi plantaţii ..." se va citi "... spaţii verzi şi plantate ...". La aceeaşi anexa, pct. 6.6, 6.6.1 şi 6.6.2 vor deveni 6.5, 6.5.1 şi 6.5.2, iar pct. 6.7, 6.8, 6.9 şi 6.10 vor deveni 6.6, 6.7, 6.8 şi 6.9.------------------------------