HOTĂRÂRE nr. 686 din 24 iunie 2008privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 31^1 şi 31^2 din titlul VII - "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila Korodip. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 686.  +  AnexăNORMA 24/06/2008